Kur pažvelgsi – ten kaimynas

Japonų išmintis sako: artimas kaimynas svarbiau už tolimą giminaitį. Mūsų tautosakoje rasime:  džiaugiasi  žmogus, kai jo artimo kaimyno troba dega.

Pirkite ne namą, bet kaimynus (rusų patarlė). Raimundo Bernadicko nuotrauka.Pirkite ne namą, bet kaimynus (rusų patarlė). Raimundo Bernadicko nuotrauka

Žurnalistikos institutas nedegė, tad įsitikinti lietuviško posakio tikrumu neteko. Tikėkimės, neteks…

Beje, kaimynų Žurnalistikos institutas turi visą galybę. Tuo spėjome įsitikinti ir mes.

Bendravome su istorikais, dvasininkais, dailininkais, mokytojais, darbininkais… Bandėme sužinoti, ką jie mano apie kaimynus, ar džiaugtųsi, jei troba degtų.

Žvalgėmės po Šv. Onos rūsius – tamsius, drėgnus ir paslaptingus. Nupūtėme dulkes  nuo  redakcijų, kurios buvo įsikūrusios prie pat mūsų. Į svečius mus pakvietė Sereikiškių parkas, pagaliau išsiaiškinome, kas gyvena  kitoje Maironio kiemelio pusėje.

Nepamiršome  ir istorijos. Ji sudaro didžiausią dalį mūsų darbų. Kiekvienas pasirinktas objektas tarsi žmogus: su charakteriu, visuomenine padėtimi, asmenine istorija. Būtent istorija padeda  atverti Pažinimo duris. Tikiuosi, jas pravėrėme plačiai…

Malonaus skaitymo.

Redaktorius Mindaugas Drigotas

Skaitykite šiame leidinyje.