Dar galime plėstis

Jaunųjų žurnalistų įamžinti dinamiški Komunikacijos fakulteto darbuotojų portretai. Nuotrauka autorės.
Jaunųjų žurnalistų įamžinti dinamiški Komunikacijos fakulteto darbuotojų portretai. Nuotrauka autorės.

Artėjant Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dvidešimtmečio jubiliejui gegužės 17 d. VU mokslinės bibliotekos galerijoje buvo atidaryta fotografijų paroda. ,,…dar galime plėstis”. Taip pavadintas žurnalistikos studijų programos pirmakursių ir lektorės dr. Margaritos Matulytės surengtas projektas, kurio tikslas buvo įamžinti fakulteto darbuotojus fotografijose.

Nors pagrindinė projekto organizatorė lektorė dr. Margarita Matulytė parodos atidaryme dalyvauti negalėjo, susirinko nemažai Vilniaus universiteto bendruomenės: buvo galima išvysti ne tik studentų, dėstytojų ar administracijos darbuotojų, bet ir akademinės bendruomenės veteranų, susidomėjusių originaliu projektu. Pirmasis žodį tarė Vilniaus universiteto rektorius akademikas Benediktas Juodka.

Tardamas sveikinimo žodį mūsų fakulteto dvidešimtmečio proga, rektorius pažymėjo, kad mūsų universitetas nors ir labai senas, Komunikacijos fakultetas žengia tik pirmuosius žingsnius: ,,Jūsų fakultetas labai jaunas, bet tokie jauni fakultetai, kaip šis, atsirado dėl poreikio valstybei. Todėl, kad jaunas, dar nereiškia, kad nesvarbus.” Rektorius negailėjo gerų žodžių projektą organizavusiems jauniesiems žurnalistams, sakydamas, kad jie rašo labai svarbius Universiteto istorijos puslapius. „Jūs esate stiprūs, įtakingi, veiklūs – esate mūsų bendruomenė. Mūsų visuomenė gyvena ne per geriausius laikus, o jūs galite padėti pakelti šį sunkų laikotarpį.“ Rektorius B. Juodka visiems susirinkusiems, taip pat  ir Komunikacijos fakulteto dekanui Andriui Vaišniui dėkojo už siekį sukurti geresnį fakultetą. Iškilmingai nuskambėjo jo frazė: ,,Jūs esate jauni, energingi žmonės ir nors Uniersitetas senas, jumis labai didžiuosis.“

VU rektorius dr. Benediktas Juodka ir KF dekanas dr. Andrius Vaišnys džiaugėsi studentų iniciatyva. Nuotrauka autorės.
VU rektorius dr. Benediktas Juodka ir KF dekanas dr. Andrius Vaišnys džiaugėsi studentų iniciatyva. Nuotrauka autorės.

Sakydamas savo žodį Komunikacijos fakulteto dekanas dr. Andrius Vaišnys nepamiršo padėkoti VU bibliotekai: ,,Reikia padėkoti, kad šiais metais bibliotekoje įsikurs ir medijų žurnalistikos skaitykla. Tai labai svarbus laimėjimas. Kreipdamasis į žurnalistikos studijų programos pirmakursius dekanas taip pat palinkėjo akademinio aktyvumo: ,,Kurdami universitetą dalyvaukite studijų procese kūrybiškai, kad išėję galėtumėte pasakyti: kūriau universitetą jis tikrai yra mano.“

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė, daktarė Marija Prokopčik ne tik džiaugėsi paroda, bet ir pažymėjo, kad gera turėti erdvę, kurioje galime priimti tokias parodas. Visus dvidešimt metų Komunikacijos fakultete dirbanti M. Prokopčik teigė, kad fakultetas tobulėja, o jo kaita yra labai vientisa: ,,Tikiuosi, kad ir toliau Universitetas rengs profesionalus.“

Docentė daktarė Marija Prokopčik patenkinta VU bibliotekos erdvių suteikiamomis galimybėmis. Nuotrauka autorės.
Docentė daktarė Marija Prokopčik patenkinta VU bibliotekos erdvių suteikiamomis galimybėmis. Nuotrauka autorės.

Renginyje pasirodė ir naujasis VU Studentų atstovybės KF pirmininkas Balys Kesminas. Studentų atstovas džaugėsi, jog universitete yra iniciatyvių žmonių: „Smagu matyti pirmakursių darbus. Manau, kad į nuotraukas įdėta širdies, smagu jose matyti dėstytojus, kuriuos pažįstu.“

,,Norėtume padėkoti dėstytojai M. Matulytei, kuri mus ne tik skatino veikti, bet ir neįstatė į griežtus kūrybinius rėmus. Fotografuodami sugebėjome pajusti kelią į kūrybą . Malonu buo pažinti dėstytojus ne tik paskaitų metu. Smagu, kad mūsų darbas virto paroda“, – taip kalbas užbaigė projektą rengusių pirmakursių atstovai Liucija Zubrutė ir Darius Verseckas.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos