Andrew Mikšys: apie savo kūrybą, autoritetus ir fotografijos etiką

Žurnalistikos institute svečiuojasi fotografas Andrew Mikšys. Vytenio Radžiūno nuotr.

Trečiadienį, spalio 6 d. Žurnalistikos institute paskaitą apie fotografijos etiką skaitė fotografas Andrew Mikšys. Tarptautinio pripažinimo sulaukęs Amerikos lietuvis šiuo metu savo laiką dalina tarp Vilniaus ir gimtojo miesto – Sietlo. Užsienio žurnalistikos dalyko dėstytojos Linaros Bartkuvienės organizuotoje paskaitoje fotografas pasakojo apie savo darbus ir jam įtaką padariusius žurnalistus bei fotografus.

A. Mikšys žurnalistikos studentams pristatė savo nuotraukas iš „DISCO“, „BAXT“, „BINGO“ ir „BUSES“ darbų ciklų, pasakojo jų atsiradimo aplinkybes bei priežastis.

Nuotraukų ciklą apie Lietuvos romus „BAXT“ (iš romų – laimė, likimas, karma) parengti užtruko septynerius metus. Fotografas pasakojo, kaip per tą laiką susidraugavo su Vilniaus taboro gyventojais. A. Mikšys nuomone, Lietuvos žiniasklaida pernelyg neigiamai nušviečia romų taboro naujienas. Esą taip yra todėl, kad Lietuvoje nedaug tokio tipo socialinių problemų. Pavyzdžiui, JAV kiekviename didmiestyje yra kvartalų, vadinamų getais; todėl, ten tautinių mažumų problemos pateikiamos kur kas objektyviau.

Pristatydamas savo autoritetus A. Mikšys pasakojo apie jų asmenybes, pateikė darbo pavyzdžių. Instituto svečiui didelę įtaką padarė: amerikiečių poetas, eseistas ir žurnalistas Walter „Walt“ Whitman, vengrų fotografas, fotožurnalistas Robert Capa, amerikiečių fotožurnalistai James Nachtwey bei Diane Arbus.

A. Mikšys paskaitą baigė pavyzdžiu iš Lietuvos spaudos. Amerikos lietuviui pasirodė nusuvokiama, kaip populiaraus dienraščio pirmajame puslapyje gali būti išspausdintas neapykantą ir diskriminaciją kurstantis straipsnis, o šalia jo – prekybos centro reklama. Fotografo nuomone, mokėdamas už reklamą verslas rodo pritarimą laikraštyje išsakytai nuomonei, o net ir kritiškai nusistatę skaitytojai to nepastebi.

Kitos savaitės trečiadienį, spalio 13 d. studentų pageidavimu Andrew Mikšys skaitys antrą ir jau paskutinę paskaitą apie fotožurnalistikos etiką.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos