Hondūre – pavojus laisvam žodžiui

Creativity 103 (Flickr) nuotrauka

Hondūras – trečia pagal dydį, tačiau viena skurdžiausių Centrinės Amerikos valstybių, kuri tampa vis pavojingesnė mūsų profesijos atstovams. Balandžio 21 d. Hondūre nušautas jau septintasis žurnalistas šiais metais. Po 2009 m. įvykusio perversmo šiuo metu šalį valdo prezidentas Porfirio Lobo Sosa, kuris taip pat yra ir vyriausybės vadovas. Politinė padėtis šioje valstybėje nėra tvirta, o žodžio ir asmens laisvė yra suvaržyta.

Išpuoliai prieš žurnalistus parsidėjo dar sausį kai buvo užpulta radijo stotis „Radio Coco Dulce“, kuri nepritaria valdžios politikai bei palaiko šalies opoziciją. Išpuolių metu buvo sunaikinta daug įrangos taip pat pagrobti ir kankinti du jauni žurnalistai, ankščiau dirbę nuverstojo prezidento komandoje. Paleisti laisvėn šie žurnalistai pabėgo iš šalies.

Pirmoji žmogžudžių auka, privataus TV kanalo Canal 51 žurnalistas Joseph Ochoa, nužudytas kovo 1d. Įtariama, kad taikinys buvo jo kolega Karol Cabrera, kuris sunkiai sužeistas, tačiau išgelbėtas. Motyvai iki šiol nežinomi, tačiau įtariama, kad į K. Cabrera taikytasi dėl jo lojalumo 2009 m. nuverstam prezidentui. Šiems žurnalistams važiuojant automobiliu ir K. Cabrer`ai kalbant telefonu prie mašinos privažiavo ginkluotas motociklininkas ir atidengė ugnį. Kolegos, kalbėję telefonu, girdėjo K. Cabrerą aimanuojant ir šaukiant pagalbos. Automobilyje policija iš viso rado net 36 šovinių tūteles. Verta paminėti, kad taikinio dukra Katleen Nicole Rodríguez Cabrera gruodžio 15 d. panašiomis aplinkybėmis nušauta tame pačiame kelyje. Antroji auka – radijo žurnalistas David Meza Montesinos, nužudytas kovo 13d. Įtariama, kad jis nušautas dėl savo pranešimų apie narkotikų kontrabandą. Trečiasis – Nahum Palacios, vietinės televizijos žinių redaktorius, nužudytas kovo 16 d. panašiu stiliumi kaip ir pirmoji auka – šaudyta į automobilį, kuriame rasta 40 šovinių gilzių, o kūne net 30 šovinių. Abu nužudytieji kelias savaites prieš išpuolius sulaukdavo grasinančių skambučių. Kovo 27 d. Panašiai susidorota su dar dviem žurnalistais – Bayardo Morena ir Manuel Juarez. Liudininku teigimu juos važiuojant automobiliu žudikas apipylė kulkų kruša, o vėliau pribaigė kontroliniais šūviais iš arti. Motyvai neištirti. Šeštoji auka – Luis Antonio Chevez Hernandez, nušautas kartu su pusbroliu, įtariama – dėl didelio pinigų kiekio, kurį nešėsi. Septintoji auka, Georgino Orellana, nužudytas balandžio 21d. profesionaliu stiliumi – šūviu į galvą nežinomo žudiko, kuris aukos laukė išeinančios iš televizijos studijos.

Hondūras tampa pačia pavojingiausia šalimi žurnalistams. Trys žurnalistai jau pabėgo iš šalies, išsigandę augančios smurto bangos. Kaip matome, įtariamos nužudymų priežastys įvairios, tačiau tai, jog visi nužudytieji dirbo opozicinėse žiniasklaidos priemonėse arba kaip nors kitaip buvo susiję su 2009m. nuverstu prezidentu, nesuteikia vilčių, kad pasaulis greit sužinos tikrąsias išpuolių priežastis. Tiesa, balandžio 6d. Hondūro vyriausybė pažadėjo 5200 JAV dolerių premiją tiems, kurie suteiks informaciją apie nužudymus. Belieka tikėtis, kad išpuoliai bus išaiškinti, o nusikaltėliai nubausti.

Parengta pagal „Reporters without borders“ ir „Knights Center for Journalism in the Americas“ medžiagą

Patalpinta: Naujienos, Pasaulyje