Pilietinės dainos koncertas – su ironijos ir nusivylimo gaidele

Kovo 11-osios progai skirtame „Pilietinės dainos“ koncerte dainą „Avižėla“ atliko ir koncerto svečias Vytautas V. Landsbergis. Autorės nuotr.

Nusivylimas ir pyktis Lietuvą paliekantiems vaikams bei tikėjimas, kad jaunoji karta liks gimtinėje… Tokiomis emocijomis Nepriklausomybės dvidešimtmečio proga per pilietinės dainos koncertą savo mintis dėstė knygų vaikams rašytojas Vytautas V. Landsbergis.

„Lietuva yra mūsų mama, kuri mus rengia, globoja, rūpinasi. Tačiau mama gali netikėtai susirgti ar dėl kokių nors bėdų negali duoti pakankamai maisto ar pramogų. Tuomet viskas priklauso nuo vaiko brandos, ar jis ims keikti motiną ir geriau važiuos į Airiją, kur ras pamotę su gražiais papais, dailiais dantimis. Negali būti vien peniukšlis, kuris laukia, ką tau duos“, – pilietinės dainos koncerte metaforomis kalbėjo rašytojas.

Dainininkai – iš viso rajono

Koncerte, skirtame paminėti Valstybės Nepriklausomybės dieną, dalyvavo gausus būrys dainininkų. Autorės nuotr.

Senojoje Anykščių koplyčioje, koncerte, skirtame paminėti Valstybės Nepriklausomybės dieną, dalyvavo gausus būrys dainininkų iš Anykščių kultūros centro Burbiškio skyriaus, Anykščių J. Biliūno, A. Vienuolio, Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijų, A. Baranausko vidurinės mokyklos, Raguvėlės vaikų dienos centro – „Gelbėkit vaikus“. Dainą „Avižėla…“ atliko ir koncerto svečias V. Landsbergis jaunesnysis.

„Ką reiškia kūryba?”, – susirinkusiųjų į koncertą klausė rašytojas ir neslėpdamas nusivylimo pats atsakė: „Šis žodis kilęs iš šventosios ugnies kūrenimo. Kūryboje galima susitelkti su dievais, protėvių vėlėmis, išgirsti, ko jie linki šiam kraštui. Kūryba yra labai rimtas dalykas. Ar šeimą kuri, ar darbą, ar eilėraštį, visur yra tas pats bendravimas su mūsų protėviais ir dievais. Tokios kūrybos Lietuvoje trūksta, yra daugiau pramogų, daugiau šou, pasipinigavimo“.

Mažiausiajai koncerto dalyvei vos ketveri. Autorės nuotr.

Keistuolis – ne nuodėmė

Baigdamas savo kalbą Vytautas V. Landsbergis jaunajai kartai linkėjo išlikti savimi ir nebijoti būti keistiems: „Yra tradicija keistuolius nužeminti iki kvailio, žmogaus, kuris ne toks, kaip visi. Norima visus sulyginti, kad nebūtų keistų žmonių ir niekas nesikeistų. Nebijokit būti savimi, nebijokit būti keisti, kitokie negu visi ir jūs pakeisite Lietuvą“.
Visai lietuvių tautai minint Nepriklausomybės dvidešimtmetį, Anykščių rajone taip pat netrūko renginių. Šventinius koncertus savo bendruomenėms dovanojo ne tik anykštėnai, bet ir Svėdasų, Troškūnų, Skiemonių, Ažuožerių, Andrioniškio ir Debeikių meno kolektyvai. Visur skambėjo „Tautiška giesmė“, plazdėjo trispalvė, kartu buvo ir jaunas, ir senas.

Patalpinta: Rašiniai