Anykščiuose laisvei griaudėjo pabūklo salvės

Anykščių centre Kovo 11-osios vėliavos pakėlimo ceremonijoje iššovė patrankos salvės. Autorės nuotr.

„Jau dvidešimtą pavasarį į dangų kyla trispalvė, jau dvidešimtą pavasarį skamba „Tautiška giesmė“, o virš Lietuvos laukų, kaimų ir miestų skamba Lietuvos laisvės varpas“, – Kovo 11-osios šventėje, sveikinimo žodį sakė Anykščių meras Sigutis Obelevičius.

Vidurdienį Anykščių centre šalia Laisvės paminklo į dangų iškilo Lietuvos trispalvė. Garbė pakelti vėliavą šiemet suteikta Laurai Karalkevičiūtei ir Lukui Grigalavičiui – Lietuvos sportinių šokių pirmenybių nugalėtojams.

Dovana tėvynei

Pakėlus vėliavą iššovė patrankos salvės už kančiose ir varge, džiaugsme ir kovose išsaugotą ir gerbiamą trispalvę, už Lietuvos Nepriklausomybę, už Anykščius ir anykštėnus.

Išsisklaidžius senovinio pabūklo dūmams, savo kūrybos eilėraštį tėvynei dovanojo ketvirtokė Diana Pratapaitė. Mergaitės eilėse skambėjo meilė gimtinei, gamtai, pavasario vėjui: „Už viską gimtinėj gražesnis ir laukas, ir pievos, ir gėlės. Už viską gimtinėj mielesnė – maža ruda voverėlė. Aš viską jai duoti galėčiau, kad tik ji būtų laisva, kad tik su ja kalbėti galėčiau tylomis arba paslapčia“.

Savo kalboje Anykščių meras S. Obelevičius visus ragino pasinaudoti prieš dvidešimtmetį iškovotos laisvės privalumais. „Laisvė yra pamatinė vertybė, iš kurios gimsta kitos vertybės. Laisvė – tai didžiulė atsakomybė, atverti horizontai, pasirinkimo galimybės“, – kalbėjo meras.

Anykščių centre šalia Laisvės paminklo į dangų iškilo Lietuvos trispalvė. Autorės nuotr.

Iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių Utenos apskrities pirmininkė Marytė Kazlauskienė: „20 metų praėjo, kai visuose rajonų kampeliuose bendromis jėgomis kūrėme Lietuvos dabartį. Visuomet anykštėnai savanoriai, šauliai stengėsi būti šviesiais žibintais jaunajai kartai, padėjo ir padeda jaunimui skiepyti savanorišką pasiryžimą ir patriotinę dvasią, kad tėvynei pašaukus atsirastų dešimtys naujų savanorių garbingai ginti Lietuvą, jos laisvę ir nepriklausomybę“.

Pagerbti savanoriai

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanoti Vytautas Pratapas, Rimantas Radzevičius, Algimantas Vaitiekūnas, Algirdas Vanagas ir Rimantas Žąsinas. Jie savo žiniomis, energija, žodžiu, darbais, pasiryžimu stiprino kario savanorio, šaulio įvaizdį, Lietuvos kariuomenės tautiškumą.

Garbė pakelti kovo 11-osios vėliavą Anykščiuose šiemet suteikta Laurai Karalkevičiūtei ir Lukui Grigalavičiui. Autorės nuotr.

Iškilmingą ceremoniją baigdama, buvusi Antano Baranausko vidurinės mokyklos abiturientė, o dabar tikybos mokytoja – Daiva Kuprionienė linkėjo išmokti susilaikyti nuo kitų teisimo, nekalbėti niekinančių žodžių, susilaikyti nuo nepasitenkinimo, pykčio, pesimizmo, priekaištų, bet stengtis būti kantriems, optimistiškiems, gailestingiems kitiems.

Patalpinta: Rašiniai