L.Donskis: „Piliečiu tampama tik nuolat ugdant lojalumą, pagarbą ir toleranciją“

 

Šiųmetės Vilniaus knygų mugės metu įvyko Europos Parlamento nario, filosofo Leonido Donskio pilietinio ugdymo vadovėlio, skirto bendrojo lavinimo mokyklų X klasei, pristatymas. Kartu, paties autoriaus iniciatyva, vyko ir diskusija „Ar Lietuva vis dar mūsų projektas“.

Su L. Donskiu pristatyme dalyvavo pedagogas Vytautas Toleikis, kuris paruošė metodinę vadovėlio medžiagą, ir istorijos, kultūros tyrinėtojas Darius Kuolys. Konferencijoje buvo diskutuojama pilietiškumo, žmonių laisvės, orumo ir įsipareigojimo temomis.

Kiekviena visuomenė turi ugdyti save

„Kiekviena visuomenė turi ugdyti save“, – teigė L. Donskis. – Didžiausia grėsmė šiais laikais yra ta, jog patenkame į tam tikrus rėmus ir nepastebime, kaip nesugebame būti visuomeniški“. Autoriaus nuomone, naujasis vadovėlis ir yra skirtas jaunesniajai Lietuvos kartai, mat būtent jie ir yra mūsų šalies ateitis. „Su jaunimu reikia kalbėti ne kaip su vaikais, o kaip su suaugusiais žmonėmis. Reikia diskutuoti, kelti problemas, su kuriomis jie anksčiau ar vėliau patys susidurs gyvenime“, – sakė L. Donskis.

Jis nepamiršo ir bene svarbiausios jungiamosios dalies tarp šio vadovėlio ir jaunimo – mokytojų, kurie turi mokėti diskutuoti su mokiniais, privalo turėti tam tikrą kvalifikaciją, jog galėtų tinkamai perteikti medžiagą. „Mokytojų vaidmuo yra labai didelis, bijau, kad jiems šis vadovėlis gali būti per „sunkus“, – ironizavo Europos Parlameno narys.

Tikslas – kalbėtis

D. Kuolys teiravosi L. Donskio, ko pastarasis siekia kreipdamasis į jaunimą. „Siekiu, jog tie jauni žmonės imtų kalbėtis tarpusavyje, diskutuotų“, – pripažino L. Donskis.

V. Toleikis taip pat nepamiršo paminėti ir pedagogų. Pasak jo, šis vadovėlis – puiki galimybė mokytojams pasitempti. „Vadovėlis gali būti jiems (mokytojams – aut. past.) per sunkus, tačiau tai yra puiki proga pasitempti“, – lakoniškai sakė filosofas. Kolegų mintims pritarė ir D. Kuolys, kuris teigė: „Taip, tai rimtas iššūkis mokytojams, kurie turės drąsiai kalbėtis, pasiryžti polemizuoti bei būti pilietiškais su jaunimu. Kalbėti tokiomis temomis juk iš tiesų nėra lengva“.

V. Toleikis taip pat išsakė mintį, jog pagrindinės priežastys, kodėl pilietinis ugdymas yra tokiame žemame lygyje, – diskusijų stoka, taip pat, neva kiekybę dažniau reiktų iškeisti į kokybę. „Šis vadovėlis duoda peno diskusijoms“, – pasakojo V. Toleikis. Jis šį L. Donskio vadovėlį pavadino ir bene pirmuoju europietišku vadovėliu Lietuvoje.

Didžiausia problema – viešoji erdvė

L. Donskis auditorijai paaiškino, kodėl gi pasiūlė padiskutuoti tema „Ar Lietuva vis dar mūsų projektas“. Pasak filosofo, vis dažniau galima pamatyti ženklų, jog Lietuvos visuomenė yra susiskaldžiusi, o be vieningumo ir pagarbos vienas kitam, šalis tarsi išnyksta. „Didžiausia problema yra viešoji erdvė, be kurios šlubuoja ir pilietinė visuomenė“, – teigė L. Donskis.

Europos parlameno narys pažėrė kritikos ir Lietuvos spaudai. L. Donskio nuomone, kuris didžiąją laiko dalį praleidžia Briuselyje, Europos Parlameno būstinėje, dažnai yra nejauku atsiversti lietuvišką spaudą, kai vakar skaitei pasaulyje didelio pripažinimo sulaukusius leidinius, tokius kaip „Financial Times“.

„Žinoma, tai, jog įstojome į Europos sąjungą bei NATO yra labai gerai, tačiau neturime užsidaryti į tam tikrus rėmus. Turime turėti struktūrą, suprasti tokius dalykus, kaip laisvė, lojalumas, atsakomybė ir įsipareigojimas“. L. Donskis, D. Kuolys ir V. Toleikis vieningai sutarė, jog svarbiausia yra diskutuoti ir stengtis patiems atsakyti į rūpimus klausimus.

L. Donskio vadovėlį išleido leidykla „Versus aureus“.

Patalpinta: Rašiniai