Naujoji išeivijos žiniasklaida kuriasi internete

Jot.Punkt (Flickr) nuotraukaJot.Punkt (Flickr) nuotrauka
Amerikos lietuvių dienraščio „Draugas“ šimtmečiui paminėti Užsienio reikalų ministerijoje  surengta diskusija. Jos dalyviai nesileido į prisiminimus apie tiek metų išgyvenusį laikraštį, bet kalbėjo apie išeivijos spaudos dabartį ir ateitį.

Naujoji išeivijos žiniasklaida susiduria su finansinėmis problemomis, profesionalumo stoka, o jos svarbumas emigrantams akivaizdžiai mažėja. Plačiau apie tai Indrės Anskaitytės ir Edvardo Kubiliaus radijo reportaže.