Išeivių žiniasklaida ateityje „nenumirs“

Diskusijos dalyviai sutaria, kad išeivijos spauda išliks. V. Eivos nuotr.
Žiniasklaidos ekspertai, susirinkę į Čikagoje leidžiamo laikraščio „Draugas“ šimtmetį, diskutavo, kokia bus pasaulio lietuvių spaudos, radijo bei internetinių leidinių ateitis. Daugelio nuomone, užsienio lietuvių žiniasklaida ateityje neturėtų išnykti, nes ji skatina išvykusiuosius pažinti taip pat svetur gyvenančius tautiečius. Be to, ji reikalinga, nes padeda spręsti kasdienines išeivių problemas.

Plačiau apie išeivių žiniasklaidos ateitį radijo reportaže pasakoja: tautinių mažumų ir išeivijos departamento vadovas Arvydas Daunoravičius, Lenkijos lietuvių leidinio „Aušra“ vyriausioji redaktorė Irena Gasperavičiūtė, JAV lietuvių radijo stoties bendradarbis Leonas Narbutis ir žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorė Audronė Viktorija Škiudaitė.