Parodoje – šimto metų metamorfozės

J. Bezaraitės fotoreportažas
J. Bezaraitės fotoreportažas

Praeitą ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijoje galėjome sekti ne tik jau šimtmetį Jungtinėse Amerikos Valstijose lietuvių leidžiamo dienraščio „Draugas“ kaitą ir raidą, bet ir prisiminti Lietuvai reikšmingus etapus. „Draugui – 100“ – paroda, kurios atidarymo pagaliau sulaukėme ir Lietuvoje. Ekspozicija atkeliavo iš Čikagoje esančios M. K. Čiurlionio galerijos.

„Draugas“ – seniausias be pertraukos einantis periodinis tautiečių leidinys už Lietuvos ribų.

„Būtent per „Draugą“ telkiasi JAV lietuvių bendruomenė. Buvo skleidžiama informacija ne tik apie tai, kas dedasi Vakarų Europoje, Amerikoje, bet ir už „geležines uždangos“, Sovietų Sąjungoje. Per „Draugą“ buvo puoselėjama lietuvybės ir Lietuvos nepriklausomos valstybės idėja“, – parodos atidarymo metu kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.

„Draugas“ buvo draugas, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, Lietuvių išeivijos instituto vadovas profesorius Egidijus Aleksandravičius. – Aš tikiu, kad dar tokio tipo draugai nėra visiškai nuslinkę į praeitį, į nežinią, be jokios ateities ir vilties“.

Patirties iš šimtamečio leidinio sėmėsi žurnalistikos studentai.

Ekspozicija pradedama fotografija, kurioje – keturi leidinio iniciatoriai.

Dėmesį traukė šimtmečio istorija „Draugo“ leidinyje.

 

Patalpinta: Naujienos, Žiniasklaida