Pakaunės gėlės slėpė pogrindžio spaustuvę

spaustuve

Kaip tulpės prisidėjo prie Lietuvos pasipriešinimo spaudos? Tą sužinojo žurnalistikos studijų programos antrakursiai, penktadienį turėję progą aplankyti pogrindžio spaustuvę „ab“, esančią Salių kaime, Kauno rajone. Jie galėjo ir pasiklausyti pačio spaustuvės įkūrėjo Vytauto Andziulio. Be to, šiame Vytauto Didžiojo karo muziejaus naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus padalinyje yra ir ekspozicija apie Lietuvos pogrindžio spaudą.

V. Andziulis sakosi spaustuvę įkūręs lėšomis, gautomis iš prekybos tulpėmis. Jų svogūnėlius atsiveždavo iš Sočio, paaugintas gėles parduodavo Kaliningrade per Moters dieną. Už uždirbtus pinigus jam pavyko įrengti požeminę spaustuvę prie savo namo Salių kaime. Įėjimą į ją slepia šiltnamyje esantis vandens baseinas, kurį galima patraukti sukant klomboje esančią rankeną.

Spaustuvės pavadinimas „ab“ kilęs nuo pirmųjų įkūrėjo V.Andziulio ir jam padėjusio Juozo Bacevičiaus pavardžių raidžių. Apie ją žinojo tik trys žmonės: įkūrėjai ir V. Andziulio žmona.

Spausdinimą pradėjo nuo vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pradžiamokslio“. Per 10 metų buvo išleisti 23 įvairių pavadinimų leidiniai 138 000 egzempliorių tiražu. Religinę literatūrą parduodavo po 80 kapeikų, bet patriotinę platindavo nemokamai. Siekiant išvengti sovietinio saugumo tekdavo ir kūrybingai pameluoti: kartą pasisakė esąs iš Kaune įsikūrusio kariuomenės dalinio. Spaustuvė išgyveno iki nepriklausomybės metų, 1992-1997 dirbo legaliai. Vėliau jos veiklą V. Andziulis nutraukė, nutaręs, kad atsilieka nuo laikų. „Švininės raidės buvo geriausias ginklas“ sako spaustuvininkas.

Nuo 1997 metų „ab“ yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys. Ten galima išvysti ne tik gudriai po šiltnamiu paslėptą pogrindžio spaustuvę, bet ir vėliau legaliai įgytas spaudimo mašinas. Eksponuojami Lietuvos pogrindžio spaudiniai: „Aušra“, „Varpas“. Įrengta ekspozicija apie Salių apylinkių istoriją. Šioje vietovėje žygiavo Napoleono kariai link ir iš Rusijos, XIX a. amžiaus lietuvių sukilėliai susprogdino netoliese esantį patrankų arsenalą.

Iš įvairiausių gautų premijų ir apdovanojimų spaustuvininkui maloniausia yra avalynės gamyklos „Lituanica“ literatūros premija, gauta 1992 metais. Kodėl? „Nes pirma“, – atsako besišypsantis V. Andziulis.

Patalpinta: Auditorija