Artėja tarptautinė konferencija „Audiovizualinio skaitmeninio turinio sutelkimas ir valdymas skaitmeninėje erdvėje“

p1_1254076180main

Baltijos audiovizualinė archyvų taryba, Lietuvos centrinis valstybės archyvas bei Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutui rengia tarptautinė konferencija „Audiovizualinio skaitmeninio turinio sutelkimas ir valdymas skaitmeninėje erdvėje“. Joje pranešimus skaitys specialistai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Olandijos, Vokietijos ir Lenkijos.

Renginio tikslas – pasikeisti patirtimi  tarp audiovizualinių rinkinių valdymo srityje dirbančių Baltijos regiono šalių specialistų. Į konferenciją kviečiami mokslininkai ir praktikai, dirbantys audiovizualinių informacijos išteklių valdymo srityje bei už vaizdo ir garso dokumentinio paveldo išsaugojimą ir naudojimą atsakingi specialistai.

Pagrindinis dėmesys konferencijoje bus skiriamas trims temoms:

  • Turinio sutelkimo  patirtis – aptariami nacionaliniai ir tarptautiniai plataus masto kultūros paveldo sistemų projektai, sudarantys geresnes prieigos galimybes įvairioms vartotojų grupėms.
  • Turinio valdymas – nagrinėjami įvairūs turinio valdymo etapai: konvertavimas į skaitmeninį formatą, skaitmeninio turinio sukūrimas, išteklių apdorojimas, aprašymas, prieigos galimybių sudarymas, nuolatinis saugojimas ir skaitmeninio išsaugojimo standartizavimas.
  • Audiovizualinis turinys – nagrinėjama prieiga prie Europos audiovizualinio paveldo, projektai ir iniciatyvos šioje srityje. Pristatoma skaitmeninimo patirtis Lietuvos centriniame valstybės archyve (nacionalinės iniciatyvos bei tarptautiniai projektai „MIDAS“, „EFG“). Diskutuojama apie pusiausvyros tarp paveldo išteklių apsaugos ir prieigos radimą.


Konferencija vyks 2009 m. spalio 4-7 dienomis Vilniuje, Vilniaus universiteto Teatro salėje.

Konferencijos kalba: anglų.

Daugiau informacijos apie renginį  ir išankstinę programą rasite  Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos (BAAC) svetainėje http://www.baacouncil.org.  Norintys dalyvauti renginyje iki rugsėjo 28 d. kviečiami minėtoje svetainėje užpildyti elektroninę registracijos formą.

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams kreipkitės į dr. Zinaidą Manžuch, tel. 2366109, el. paštas: zinaida.manzuch@mb.vu.lt.

Patalpinta: Auditorija