Autoriaus publikacijos

AIESEC organizacija vienija jaunimą 126 pasaulio šalyse. Šaltinis: aiesecus.org

Pasaulis – į Lietuvą, lietuviai – į pasaulį


2016-05-03

Prieš keliasdešimt metų galimybė lietuviams išvykti į Indiją padėti našlaičiams vaikams ar Indonezijos piliečiui atvykti į Vilnių paliesti sniego būtų buvusi neįmanoma. Tačiau šiandien lietuviai gali laisvai keliauti po pasaulį, įgyti profesinių įgūdžių bei žinių dirbdami užsienyje, o grįžę jas pritaikyti čia, Lietuvoje. Šios galimybės

Celibatas – ne suluošinti jaunų žmonių gyvenimą, o padėti siekti nematerialių dalykų.

Dvasininkai: dėl kunigų trūkumo seminarijose kaltas ir romanas „Altorių šešėly“


2016-04-08

Buvo laikai, kai norinčiųjų tapti kunigais kasmet susirinkdavo keliasdešimt. Pastaraisiais metais būta atvejų, kai viena ar kita Lietuvos seminarija nesulaukė net dešimties kandidatų. Dvasininkai mano, kad klierikų skaičiaus mažėjimą lemia mažas vaikų skaičius šeimose, visuomenės sekuliarizacija ir sumenkęs jaunų žmonių pajėgumas įsipareigoti visam laikui tiek