Vakar – šiandien
Įvaizdis Individuali kova Jaunimas Tautiškumas Vakar-šiandien

pagrindine-nuotrauka
* Spauskite rubrikų pavadinimus

Ar Dainų šventė lietuviui vis dar yra vertybė?

Nedidelėje aktų salėje bruzdesys. Čia, pasipuošęs mokyklinėmis uniformomis, renkasi Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos jaunimas. Vyksta pasiruošimas choro filmavimui. Su šypsenomis veiduose choristai pradeda repeticiją ir kartoja artėjančios, 2016–ųjų vasarą vyksiančios moksleivių Dainų šventės repertuaro dainas. Vos suskambus pirmiesiems akordams choristai sutelkia žvilgsnius į vadovę…


Jaunimas, kūręs Lietuvą

Dar Carinės Rusijos priespaudos metu Lietuvoje susikūrė jaunimą vienijusios organizacijos – ateitininkai ir pavasarininkai. Jos abi augino asmenybes, kurios prisidėjo prie Lietuvos kūrimo. Žmonės jungėsi į organizacijas gausiai, nes tikėjo lietuviškumo sklaida ir galia, tačiau jie leido puoselėti ne tik tautiškumą, bet ir sudaryti vieningesnę lietuvių bendruomenę, moraliai ugdyti jaunuolius. Organizacijų veikla šiandien tampa vis svarbesne jaunuolio gyvenimo dalimi, todėl išminties ir tautiškumo idėjų galima pasisemti iš tarpukariu aktyviai veikusių ateitininkų ir pavasarininkų.


Gyvenimas sovietinėje Lietuvoje: mokslas, laisvalaikis ir svajonės

Lietuvos valstybės šimtmetis – tai sovietinės okupacijos, Antrojo pasaulinio karo, nacių okupacijos, antrosios sovietinės okupacijos, vėliau ir atgimimo laikotarpiai. Žmonėms, tuomet siekusiems mokslo, teko susidurti tiek su kebliomis situacijomis, tiek su maloniais dalykais, kurių šiandieninis jaunimas jau nebepatiria. Taip sako savo atsiminimais apie mokyklą, laisvalaikį ir svajones sovietmečiu sutikę pasidalinti tai išgyvenusieji.