Ar Kaunui reikalinga visą parą veikianti biblioteka?

2008 metais Mykolo Romerio universitetas, remdamasis užsienio bibliotekų patirtimi ir studentų prašymais, įgyvendino Lietuvoje pirmąjį tokio tipo projektą – atidarė visą parą veikiančią biblioteką. 2013 metais Saulėtekio slėnyje atidarytas ir Vilniaus universiteto bibliotekos Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC) – visą parą veikiantis ir atviras akademinei bendruomenei.

Kaune kol kas nėra visą parą veikiančios bibliotekos. KTU bibliotekos nuotr.Kaune kol kas nėra visą parą veikiančios bibliotekos. KTU bibliotekos nuotr.

Kaip teigia MRU bibliotekos direktorė Jurgita Levickienė, įgyvendinta visą parą veikiančios bibliotekos koncepcija pasiteisino su kaupu: „Daug dirbančių ir studijuojančių studentų neturi galimybių naudotis biblioteka dieną. Tai patogi paslauga ieškantiems ramios individualios ar aktyvaus grupinio darbo vietos, veikiančios jiems patogiu metu. Biblioteka, veikianti visą parą, ypač mėgiama iš užsienio į Lietuvą studijuoti atvykusių studentų, kurie čia praleidžia didžiąją dalį ne tik studijoms, bet ir laisvalaikiui skirto laiko“. Anot J. Levickienės, didžiausias lankytojų srautas bibliotekoje – nuo 21 val. iki 2 val., ir panašus aktyvumas – apie 130 skaitytojų per naktį – išlieka visus mokslo metus.

MRU biblioteka – pirmoji visą parą veikianti biblioteka Lietuvoje. A. Pakulytės nuotr.
MRU biblioteka – pirmoji visą parą veikianti biblioteka Lietuvoje. A. Pakulytės nuotr.

Kaunas, kaip ir Vilnius, pasižymi aukštųjų mokyklų bei studentų gausa, tačiau šio miesto akademinė bendruomenė galimybės naudotis visą parą veikiančia biblioteka ar mokslo centru kol kas neturi. Interesų grupių, veikiančių dėl tokio projekto įgyvendinimo, Kauno miesto savivaldybėje neatsiranda.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis, 2015 metais kandidatavęs į Kauno miesto tarybos mero pareigas, vienintelis iš kandidatų rinkiminėje programoje išsikėlė tikslą įsteigti visą parą veikiančią multifunkcinę biblioteką. Kaip teigia K. Juknis, mąstančio ir balsuojančio jaunimo ši idėja nesužavėjo. „Aš iš tikrųjų maniau ir toliau galvoju, kad Kaune turėtų būti visą parą veikianti moderni biblioteka. Galbūt atsiras išsilavinusių politikų, kurie imsis įgyvendinti šią idėją dar šioje kadencijoje“, – komentavo politikas.

„Visą parą veikiančios bibliotekos poreikis didžiausias tarp studentų, ypač dirbančiųjų, taip pat sesijos metu, – mano Kauno miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktorius Virginijus Mažeika. Tačiau šiuo metu Kauno miesto savivaldybei tokia idėja nėra pasiūlyta ir abejočiau, ar miesto bibliotekose būtų reikalingas pavaldinys, dirbantis visą parą.“ Pasak V. Mažeikos, aukštųjų mokyklų bibliotekų darbo laiką sprendžia aukštųjų mokyklų bendruomenės, jos ir turėtų svarstyti, ar tikslinga ilginti bibliotekų darbo laiką.

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė taip pat pritaria, jog visą parą veikianti biblioteka – reikalinga: „Neretai paskaitos, darbas trukdo studentams įprastu metu naudotis bibliotekos paslaugomis. Kitas dalykas – dažnokai studentams tos paskutinės nakties ir pritrūksta“. Visgi N. Domeikienė mano, jog visą parą veikiančios bibliotekos įdiegimas – aukštųjų mokyklų bibliotekų interesas.

Tačiau Kauno universitetų bibliotekų atstovų nuomonės dėl visą parą veikiančios bibliotekos poreikio ir įgyvendinimo galimybės, išsiskiria.

Aleksandro Stulginskio bibliotekos direktorė Aušra Raguckaitė abejoja, ar visą parą veikianti biblioteka Kauno miestui reikalinga, argumentuodama, jog bibliotekos neturėtų dirbti visą parą, naktis turi būti skirta poilsiui. „Bibliotekų darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir materialines bibliotekų galimybes. Jei lig šiol nė viena biblioteka Kaune nedirba visą parą, tai arba nėra tokio poreikio, arba bibliotekos neturi galimybių, – teigia A. Raguckaitė. ASU biblioteka neplanuoja ilginti darbo laiko, tuo labiau dirbti naktimis. Dabartinis darbo laikas – nuo 8 val. iki 19 val. – tenkina vartotojus, iki 19 val. labai retai lieka lankytojai“.

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorė Lina Bloveščiūnienė taip pat neįžvelgia visą parą veikiančios bibliotekos poreikio ir pažymi, jog VDU šiuo metu neplanuoja naktinės bibliotekos įsteigimo. „Neskaitant infrastruktūrinių investicijų ir darbuotojų etatų, kurie brangiai kainuotų, pritarimas naktiniam darbui būtų žmogaus normalaus gyvenimo ritmo išbalansavimas, – nuomone dalinasi L. Bloveščiūnienė. Kitas dalykas, nemanau, kad iš naktinės bibliotekos į namus grįžtantis studentas jaustųsi saugus. Bent mano stebimų garsių užsienio universitetų bibliotekų darbo laikas nėra naktinis“.

KTU bibliotekos planuose – visą parą veikiantis padalinys. KTU bibliotekos nuotr.
KTU bibliotekos planuose – visą parą veikiantis padalinys. KTU bibliotekos nuotr.

Ištisą parą veikiančios bibliotekos idėjai pritaria Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė. Tačiau dėl finansinių išteklių ribotumo, toks projektas – kol kas tik bibliotekos vizija. „Kaunui reikalinga visą parą veikianti biblioteka – dėl to diskutuoti net neverta. Atskiros bibliotekos erdvės turėtų būti prieinamos ištisą parą. Ši bibliotekos dalis veiktų be darbuotojų, t.y., laisvai prieinamos erdvės ir informacijos ištekliai. Tam reikalingos finansinės investicijos, – pabrėžia G. Tautkevičienė. Jeigu gautume bent dalinį finansavimą, turimas patalpas bandytume pritaikyti darbui ištisą parą.“ Anot bibliotekos direktorės, visą parą veikiančios bibliotekos idėjai realizuoti kol kas galimybių nėra dėl Universiteto finansinių investicijų prioritetizavimo į kitas sritis, nors to pageidauja ir studentai.

KTU biblioteka šiais metais kreipėsi į Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją su iniciatyva į LMBA rengiamą infrastruktūrinį projektą įtraukti visą parą veikiančios bibliotekos – Tyrėjų informacinės kompetencijos ugdymo centro – įkūrimą Kaune, tačiau iniciatyvai nebuvo pritarta. Šiuo metu KTU biblioteka ieško kitų galimų finansavimo šaltinių visą parą veikiančios bibliotekos įsteigimui.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos