Už savižudį meldžiamasi tyliai

Daugumai žmonių, išgirdus apie savižudybę, kyla užuojautos jausmas – į savižudį žiūrima kaip į auką. Taip reaguoja ir dalis katalikų. Tačiau oficialus Lietuvoje dominuojančios religijos požiūris į savižudybę – kitoks.

Šia tema Liucija Dailidavičiūtė kalbina Lietuvos katalikų mokslo akademijos centro valdybos pirmininką dr. Paulių Vaidotą Subačių.