Artūras Žukauskas: „Būdamas laisvas, aš galiu daugiau padaryti dėl kitų“

2015-ieji metai ypatingi ne tik Lietuvos nepriklausomybės sukaktimi, bet ir tuo, kad išrinktas naujas Vilniaus universiteto rektorius. Juo tapo akademikas profesorius habilituotas daktaras Artūras ŽUKAUSKAS ­— Lietuvos fizikas, mokslininkas, kelių išradimų naujos kartos baltos šviesos šaltinių srityje autorius. Rektoriumi tapęs prof. Žukauskas iškart pradėjo rinkiminius planus: keitė prorektorius ir administracijos komandą. Naujasis Vilniaus universiteto rektorius užtikrina: „Studentų laukia pokyčiai”.

Naujasis Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas. E. Kurausko nuotraukaNaujasis Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas. E. Kurausko nuotrauka

Kas Jums yra laisvė?

Man laisvė — tai galimybių išnaudojimas. Būdamas laisvas, aš galiu daugiau padaryti dėl kitų.

Kaip manote, ar Lietuva iš tikrųjų yra visiškai laisva?

Politiškai — taip. Nors mes esame Europos Sąjungoje ir atidavę dalį savo suvereniteto, daugelis galėtų sakyti, kad situaciją galima vertinti dvejopai. Kai kurie žmonės tautos laisvę supranta kaip asmeninę laisvę daryti ar nedaryti kažką, būti nebaudžiamiems tenkinti savo poreikius. Šiuo aspektu visuomenei dar reikia vystytis, nes svarbu, ne kas tu esi, o ko tu nori ir ką tu gali padaryti kitų žmonių labui.

Ar sąvokos ,,laisvė” ir ,,universitetas” yra susijusios?

Žinoma. Universitetas brandina žmones, yra atsakingas už tai, kokiais visuomenės nariais tampa buvę studentai, kokiomis vertybėmis jie vadovaujasi gyvenime.

Ką Jums reiškia būti Vilniaus universiteto rektoriumi?

Rektoriumi esu dar visai neseniai. Bandau prisiimti ne tik atsakomybę už Universiteto valdymą: savo darbais ir idėjomis bandau padėti Universitetui tobulėti.

Kokių pokyčių artimiausiu metu gali laukti Vilniaus universiteto bendruomenė?

Pokyčiams reikia laiko. Ieškosiu naujų lyderių. Bus labiau atsižvelgiama į bendruomenės požiūrį ir vertinimus, sustiprinti mokslinius tyrimus mažiau išplėtotose srityse, patobulinti kai kurias mokymosi programas. Taip pat pirmą kartą Universiteto istorijoje yra įsteigtas bendruomenės prorektoriaus postas.

Kokie yra Jūsų planai universiteto atžvilgiu?

Visi jie yra įvardinti mano rinkiminėje programoje. Vienas iš jų — tobulinti studentų priėmimo į universitetą sistemą, kad Vilniaus universitetas pateisintų geriausio Lietuvos universiteto vardą. Būtina gerinti studijų kokybę, bendradarbiauti su užsienio universitetais. Pakelti Vilniaus universitetą pasaulio universitetų reitinge.