Žurnalistikos institute vyko pirmakursių debatai

debatai2

Gruodžio 17 dieną Vilniaus universiteto Žurnalistikos institute vyko pirmakursių žurnalistų organizuojami debatai tema „Ar egzistuoja intelektualo visuomeninė atsakomybė‟. Debatavo teigiančiųjų komanda – Greta Smilgytė, Rūta Viskantaitė, Kotryna Reimerytė, Justinas Velička ir neigiančiųjų komanda – Eglė Bubnelytė, Ūla Jasiulevičiūtė, Saulius Jakučionis, Mantas Krasnickas.

Debatuojančiuosius vertino komisija:  Aurelija Juodytė – žurnalistikos instituto lektorė, daktarė, mokslo darbų žurnalo „Žurnalistikos tyrimai“  mokslinė redaktorė, Andrius Gudauskas –  žurnalistikos instituto lektorius, daktaras, Andrius Šuminas – medijų tyrimų laboratorijos vedėjas, lektorius, daktaras, Andrius Vaišnys – Komunikacijos fakulteto dekanas, docentas, daktaras ir Mindaugas Savickas – lektorius, doktorantas.

Renginį vedė Giedrė Zubrickytė.

Studentai buvo vertinami pagal kelis kriterijus: debatų tvarkos laikymąsi, iškalbos meną ir argumentavimą.

Debatus pertraukė A. Vaišnys, kuris pastebėjo, jog studentai nekalba laisvai, o „raiškiai skaito iš lapo”, tačiau po šios pastabos niekas nepasikeitė – debatuojantieji ir toliau savo užrašus laikė rankose.

Susumavus komisijos balsus paaiškėjo, kad 1 – ąją vietą užėmė neigiantieji, kurie surinko 101 balą. Nedideliu taškų skirtumu atsiliko teigiantieji, surinkę 98 balus ir užėmę 2 – ąją vietą.

Baigiamąjį žodį tarė A. Šuminas, kuris pasigedo studentų tikėjimo tuo, apie ką kalba, tačiau džiaugėsi įvykusiu renginiu ir palinkėjo įgyti praktikos, apdovanojo nugalėtojus moksliniais žurnalais.

Patalpinta: Naujienos, Universitete