Pirmakursiai žurnalistai kviečia į viešus debatus

debating-babel

Šiuolaikiškai į visais laikais aktualų intelektualo pareigos ir atsakomybės klausimą pažvelgti ruošiasi  žurnalistikos instituto pirmakursiai debatuose „Ar egzistuoja intelektualo visuomeninė atsakomybė?“  Renginys  vyks gruodžio 17 d.  11 val. ,,Vilniaus balso“ auditorijoje, VU Žurnalistikos institute (Maironio g. 7, Vilnius). Jo metu studentai stengsis atsakyti į iškeltą klausimą, išsakys argumentuotą nuomonę  bei demonstruos viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Paklausta, kuo debatai yra naudingi studentams bei visai universiteto bendruomenei, dėstytoja dr. Aurelija Juodytė atsakė: ,,Universitetai yra erdvės, kur įgyjami pirmieji bendruomeninio veikimo įgūdžiai – buriamasi į draugijas, organizuojami vietos renginiai, daromi pirmieji vieši pareiškimai, spontaniškai kyla diskusijos ir didesnio protesto akcijos. Visa tai – tiltas į brandų visuomeninį ir pilietinį aktyvumą, atspindintį intelektualo poziciją, jo socialinę atsakomybę. “ Žurnalistikos instituto lektorė džiaugiasi, kad pirmakursių studentų debatų organizavimas Komunikacijos fakultete prigijo: šių metų Žurnalistikos instituto duris pravėrusių studentų savanoriška iniciatyva renginį padarė gražia ugdymo(si) tradicija.

Patys jaunieji žurnalistai mano, jog tokie renginiai suteikia unikalią galimybę mokytis argumentuotai reikšti nuomonę bei tobulinti retorikos įgūdžius. Pasirinkta tema, studentų nuomone,  yra aktuali – žurnalistai, kaip galimi būsimieji žmonių autoritetai, turi suprasti, jog būtina jausti didžiulę atsakomybę prieš visus visuomenės piliečius. Juk būtent jie bus atsakingi už jų nuomonės kūrimą, atstovavimą tam tikrai visuomenės daliai. Kiekvienas studentas, kaip esamas ar būsimas intelektualas, turi išgirsti visus už ir prieš, slypinčius po šių debatų retoriniu klausimu suformuluotu pavadinimu.

Debatus vertins kompetetinga komisija, kurią sudarys VU Komunikacijos fakulteto dėstytojas lekt. dr. Andrius Šuminas, doktorantas Mindaugas Savickas bei Komunikacijos fakulteto dekanas Andrius Vaišnys. Bus atsižvelgiama į tokius vertinimo kriterijus  kaip emocinis įtaigumas, kalbos vientisumas, artikuliavimas, svarūs argumentai, logiški, temą atitinkantys teiginiai.

Visus susidomėjusius kviečiame apsilankyti renginyje!

Debatai  vyks gruodžio 17 d. ,,Vilniaus balso“ auditorijoje, VU Žurnalistikos institute (Maironio g. 7, Vilnius). Renginio pradžia 11 val. Debatų tema – „Ar egzistuoja intelektualo visuomeninė atsakomybė?“

Patalpinta: Auditorija