Plungė

1988 metų gegužę, kai jokio Sąjūdžio dar nebuvo, Zita Paulauskaitė, bibliotekininkė iš Plungės, išvyko į kursus Vilniuje. Iš ten dalyviai buvo išsiųsti komandiruotei į tuometinį Leningradą. Zita maždaug po mėnesio grįžo į Lietuvą, naktiniu traukiniu parvažiavo iki Plungės ir ankstų rytą eidama per miestą pamatė skelbimus, kad organizuojama talka Gondingos piliakalniui tvarkyti. Susirinko žmonės vieną šeštadienį į sutartą vietą ir išvažiavo. Visos šios talkos organizatorė, kultūros skyriaus vedėja Danutė Malakauskienė, sugalvojo suburti aktyvius žmones į vieną vietą. Kelis šeštadienius jie važiavo tvarkyti piliakalnio, ten susipažino, susidraugavo.

Pradėjo sklandyti gandai apie įvykius sostinėje. Liepos 9 dieną Vilniuje, Vingio parke, buvo organizuojamas mitingas ir grupelė, važiuodavusi tvarkyti piliakalnio, sugalvojo nuvažiuoti ten ir ,,kaip tikri žemaičiai, patys viską apsižiūrėti“. Dauguma išvyko autobusu, o keliems pasisekė ir važiavo mašina. Nuvažiavo iki Vilniaus, o ten, eidami per miestą, matė žmones su vėliavomis, nuėjo iki Vingio parko ir ten sutiko kelis plungiškius, kurie važiavo autobusu ir su kuriais buvo tartasi susitikti prie Žemutinės pilies.

Po mitingo sėdėjo Vingio parke ir nutarė, kad reikia ir Plungėje steigti iniciatyvinę Sąjūdžio grupę. Tai buvo ne tikra organizacija, o tiesiog draugų grupė, kurioje žmonės dažnai keisdavosi. Bet po liepos 9 mitingo buvo nuspręsta steigti organizaciją.

Viena iš idėjų – surengti slėnyje grupės Antis koncertą. Susitarę dėl grupės atvykimo, pradėjo kabinti plakatus. Atėjus koncerto dienai, slėnis buvo tarsi karo laukas. Žmonėms niekas netrukdė eiti į vidų, tačiau ten buvo ,,milicininkas prie milicininko“. Tačiau viskas praėjo taikiai, milicininkai nesiėmė jokių griežtesnių veiksmų, nors koncertas buvo organizuojamas nesuderinus su vietos valdžia.

Nedidelių darbelių buvo daug, Sąjūdžio grupė – tarsi alternatyva valdžiai. Keistas laikas, visokių žmonių ateidavo, ir gerų, ir blogų. Vieni tik daug žadėdavo, kiti mažai kalbėdavo, bet daug darydavo. Paprasti darbai, sustabdytos statybos, iškovoti butai vietiniams gyventojams buvo tik pradžia kitų, rimtesnių ir daugiau su politika susijusių darbų.

Patalpinta: Rašiniai