Kultūros vertybė prikeliama naujam gyvenimui

Rekonstrukcijos darbai apsunkino bibliotekos darbą, bet jo nesustabdė. Evelinos Žičkevičiūtės nuotr.
Rekonstrukcijos darbai apsunkino bibliotekos darbą, bet jo nesustabdė. Evelinos Žičkevičiūtės nuotr.

Sofijos ir Juozapo Tiškevičių XVI a. rūmuose įsikūrusios Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatai rekonstruojami ir pritaikomi bibliotekos darbui. Įvairūs mažesni ar didesni statybų darbai čia vyko nuo pat bibliotekos įkūrimo. Beveik  visą šešiasdešimtmetį.

Bibliotekos pastatų rekonstrukcija prasidėjo 2007 metais, pasirašius sutartį su rangovu UAB „Kortas“. Rekonstruojama tik dalis bibliotekos pastatų – 3053 kv. m, kurių techninė ir fizinė būklė yra labai prasta, o kai kur – net ir avarinė. Darbų tikslas – pritaikyti pastatus šiuolaikinės bibliotekos reikmėms, išsaugant kultūros paveldą ir sudarant sąlygas visuomenei ja naudotis. Atstatoma fizinė pastatų būklė, įdiegiamos naujosios technologijos, knygų išdavimo ir grąžinimo automatizavimas, patalpų pritaikymas neįgaliesiems, apsaugos sistemos įdiegimas bei daug kitų darbų, norit išlaikyti kultūrinį paveldą ir tuo pačiu pastatus pritaikyti bibliotekos darbui.

Atstatyti sieninei tapybai skirta apie 5 mln. lt., apsaugos sistemai, reguliuojančiai knygų išdavimą ir grąžinimą – apie 3 mln. lt., o bendra projekto suma siekia apie 25 mln. lt. Lėšos rekonstravimui yra gautos iš Valstybės investicinių projektų, kadangi šie pastatai yra valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė.

Praėjusiais metais Adomo Mickevičiaus biblioteka šventė 60 metų jubiliejų. Per šį laikotarpį nebuvo nė vienerių metų, kada nevyktų kokių nors rekonstrukcijų, kadangi šios  patalpos nebuvo pritaikytos bibliotekai. Du korpusai jau buvo rekonstruoti 1992 m., o administracijos patalpos – 2002 m. Šio pastato buvo likę tik 25 proc. lauko sienų. Iš viso biblioteka turi 5483 kv. m ploto, kurį po atnaujinimo darbų bus galima naudoti jos darbui.

Dėl rekonstrukcijos Vaikų literatūros skyrius šį pavasarį neaptarnavo lankytojų dvi savaites, kol knygos buvo perkeliamos į kitas patalpas. „Per rekonstravimą stengsimės visiškai nesustabdyti bibliotekos darbo, bandysime įrengti patalpas, kuriose atėjęs žmogus galėtų užsisakyti knygas ir po kiek laiko jas pasiimti“, – teigė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir statyboms Jelena Žilinskienė.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos