Naujas žiniasklaidos įstatymas Vengrijoje kėsinasi į žodžio laisvę

Eivind Z. Molvaer (Flickr) nuotr.

Gruodžio 2 dieną keletas Vengrijos laikraščių išleido spaudinius tuščiais arba animaciniais piešiniais užpildytus viršelius. Taip protestuojama prieš įstatymą, kuris žurnalistų nuomone, suvaržytų spaudos laisvę.

Dar vasarą paskelbtas įstatymo projektas sukėlė didžiulę diskusijų audrą. Jis įteisintų kelis tūkstančius JAV dolerių siekiančias baudas dėl privačiai leidžiamų spaudinių. Sankcijos būtų taikomos dėl neaprėpiamo informacijos srauto alkoholio, smurto, sekso temomis. Anot leidėjų, sumokėjus tokią baudą, nebebus įmanoma išlikti rinkoje.

Manoma, jog šis įstatymas sužlugdytų komercines televizijos bei radijo stotis. Pastarosios būtų įpareigotos 25% eterio laiko skirti vien vengriškai muzikai.

Naujajame įstatyme sakoma, jog televizijos kanalų, kurie turi daugiau nei 35% auditorijos, savininkai privalės juos parduoti ar imtis programos pakeitimų, kad sumažintų žiūrimumo rodiklius. Televizijos stotys, kurios surenka daugiau nei 10% publikos, privalės rodyti daugiau vengriškų filmų.

Taip pat keisis dalis reklamos televizijos eteryje taisyklių. Vietoj dabar leidžiamų šešių minučių per valandą, bus galima transliuoti devynias. Tačiau bus visiškai uždraustos pernelyg triukšmingos reklamos. Jų negalima bus rodyti žinių, religinių bei vaikams skirtų programų metu. Nepilnamečių apsauga taip pat bus išplėsta internete.

Vengrijos žurnalistai teigia, jog šiuo įstatymu bandoma apriboti žodžio laisvę bei stengiamasi kovoti prieš skaidrumą, tiesą ir apskritai profesiją. Šalies parlamento narys, vienas iš projekto autorių, atkerta, jog tai tik padės subalansuoti žiniasklaidą bei užtikrinti bendrijos interesus.

Dar liepos mėnesį Europos žurnalistų federacija išplatino pareiškimą, kuriuo pasisako prieš naująjį žiniasklaidos rinkos reguliavimo įstatymą. Sąjungos generalinis sekretorius Aidan White teigė, jog tai būtų didelis žingsnis atgal į praeitį, kada Vengrijos žiniasklaida slėpėsi giliame socialistinės kontrolės šešėlyje.

Parengta pagal IFEX, Hurriyet Daily News, BBC, Xpat Loop ir Prague Post informaciją.

Patalpinta: Naujienos, Pasaulyje