Širvintų gimnazijoje – tradicija virtęs minėjimas

Renginio pradžioje istorijos mokytojas J. Stankevičius pasakė uždegančią kalbą apie laisvę (A. Jankūnaitės nuotr.)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio išvakarėse Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija surengė iškilmingą minėjimą. Jau tradicija tapusią šventę mokykloje šiemet lydėjo įvairių pasirodymų ciklas.

Trumpa istorijos „pamoka“

Gimnazijos aktų salė nėra didelė, todėl masinio renginio, kuriame galėtų dalyvautų visa bendruomenė kartu, padaryti neįmanoma. Minėjimo metu mokiniai buvo suskirstyti pagal klasių grupes (antros pamokos metu minėjimas skirtas pirmoms ir antroms gimnazijos klasėms, ketvirta pamoka – trečiokams ir ketvirtokams).

Nors susirinkusi auditorija buvo triukšminga, renginį vedantys mokiniai sugebėjo sukurti susikaupimo pilną aplinką. Vėliau prasidėjo neilinė istorijos pamoka, kurioje buvo prisimintos svarbiausios Lietuvos valstybės datos. Pasakojimą iliustravo pačių mokinių sukurtos skaidrės.

Kovo 11-osios minėjime savo mintimis dalijosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Istorikas Jonas Stankevičius priminė visiems, kokia yra laisvės kaina, kokia atsakomybė ją lydi. Šio mokytojo kalba įstrigo visiems susirinkusiesiems ir privertė susimąstyti apie tai, ką iš tikrųjų reiškia būti laisvu žmogumi.

Minėjimo metu buvo apdovanoti gimnazistai per pusę metų praleidę mažiausiai pamokų, pasiekę geriausių rezultatų įvairiose mokslo olimpiadose, konkursuose bei tie, kurių pažymių vidurkis yra pats aukščiausias. Šiais apdovanojimais siekiama paskatinti gimnazistus, ugdyti patriotiškumo dvasią. Iš įvairių apdovanojimų gausos galima spręsti apie didelį mokinių aktyvumą.

Kovo 11-osios dienos koncertas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje žavėjo nuoširdumu ir paprastumu. Čia buvo galima išvysti didelę pasirodymų įvairovę, mokinių pastangas renginį padaryti kuo iškilmingesnį. Tačiau vienas svarbiausių dalykų minėjime buvo mokinių darbas išvien su mokytojais. Gimnazijoje jaučiama susivienijimo dvasia, kuri, norisi tikėti, vyrauja ne tik per šventes, bet ir paprastomis darbo dienomis.

Šventės svarba gimnazijos gyvenime

Kaip turi atrodyti idealus gimnazijos auklėtinis? Šis klausimas dažnai kyla tiems, kurie domisi švietimu. Gaila, bet tikslaus atsakymo nėra. Aišku tik tai, jog neužtenka išmokti to, kas parašyta knygose, daug ką reikia įsisąmoninti ar tiesiog pajausti.

Vienas iš tokių dalykų yra meilė Tėvynei. Apie ją yra daug prirašyta ir daug pasakyta, bet tikras patriotiškumo jausmas visų pirma įgyjamas mokykloje, semiantis patirties iš senesniųjų kartų.
Ilgametė gimnazijos direktorė Janina Martinaitienė save laiko tikra patriote ir yra užsibrėžusi tikslą kiekvienais metais gimnazijoje rengti visas valstybines šventes, išmokyti savo auklėtinius patriotiškumo bei atsakomybės.

„Jie nebuvo, nematė tų dviejų pasaulių. Mes matėm ir galime lyginti. Mes privalome diegti jaunimui, kad turime vieną herbą, vieną trispalvę, vieną himną. Mano tikslas, kad vaikai mokykloje gautų padorumo, sąžiningumo pagrindus,“ – teigė J. Martinaitienė. Gimnazija suteikia galimybę pasisemti patirties, išmokti daugybės dalykų, tačiau kiekvienas renkasi pats. Deja, nemažai žmonių mokykloje sugeba įgyti tik teorines žinias, kurios, laikui bėgant, dažnai išnyksta.

Sunku pajusti tai, ko neišgyvenai asmeniškai. Nors visi gimnazistai puikiai žino, kas įvyko Kovo 11-ąją, tačiau ne visi jaučia pagarbą šiai datai. Kai kuriems tai simbolizuoja laisvą pamoką, kitiems – renginį, kurio metu galima paspoksoti vieniems į kitus. Vis dėlto džiugu tai, kad yra ir tokių mokinių, kuriems Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas siejasi su meile savo istorijai.

Viena iš ketvirtokių paprašyta pasakyti, ką jai reiškia Kovo 11-oji sakė : “Tai diena, per kurią aš prisimenu Lietuvos istoriją. Ši diena man ypatingų jausmų nesukelia, galbūt dėl to, kad nesu didelė patriotė, tačiau žinau, kas tada įvyko ir tuo didžiuojuosi.“

Širvintų L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijai itin svarbu, kad jos auklėtiniai įgytų tvirtas teorinias žinias bei taptų dorais piliečiais. Žinoma, tai padaryti padeda ir renginiai, skirti paminėti svarbiausioms valstybinėms datoms.

Patalpinta: Rašiniai