Svajones paslėpė po neregiams suprantamais taškais

 

Brailio raštas – ne tik popieriuje taškais įspausti ženklai. Taškelių dėka neregiai gali perskaityti tekstus, taip pat jausti paveikslus. Tai patvirtina menininkas Vytautas Gendvilas, reljefiniais piešiniais iliustravęs penkias knygas regėjimo negalią turintiems vaikams.

Šeši popieriuje įspausti taškai. Atrodytų nieko ypatinga, tačiau Knygų mugėje prie Brailio rašto mašinėlių nusidriekė ilga vaikų ir suaugusiųjų eilė. Žmonės skubėjo ne tik užrašyti savo svajonę jiems neįprastu raštu, bet ir susipažinti su neregių gyvenimu.

Užrašė svajones

Norint prisiliesti prie spausdinimo mašinėlės, kuri turi vos šešis klavišus, buvo nelengva. Visų pirma reikėjo atstovėti milžinišką eilę, paskui išklausyti Brailio rašto žinovo Vytauto Gendvilo mokymų, kaip naudotis mašinėle, be klaidų parašyti savo vardą ir pavardę, o tuomet jau ir svajonę užrašyti.

„Tu pati sau atsakyk, ką tau reiškia reginčiųjų raštas, tą patį man – Brailio“, – klausimu į klausimą atsako keturiasdešimt aštuonerių metų vyras, paklaustas, ką jam reiškia neregių raštas.

Naudotis Brailio rašto mašinėle, iš pirmo žvilgsnio – labai paprasta, tiesiog reikia perprasti sistemą, o tai padaryti, prisipažinsiu, buvo nelengva. Nors mašinėlė maža ir turi vos šešis klavišus, susigaudyti, kuris spausdins taškelį kairės pusės viršuje, o kuris – dešinės apačioje yra sudėtinga.

Iliustravo neregių knygas

Stengdamasi išmokti naudotis Brailio rašto spausdinimo mašinėle, pasinaudojau proga pakalbinti ir savo mokytoją. V. Gendvilo nuopelnai neregiams labai svarbūs. Reljefiniais piešiniais jis iliustravo penkias vaikams skirtas knygas. V. Gendvilas puikiai supranta, kokios aklųjų galimybės suvokti piešinius ir kokios turi būti knygų Brailio raštu iliustracijos. Pašnekovo regėjimas labai silpnas, todėl ir mokyklą, ir studijas jis baigė naudodamasis Brailio raštu.

Kai V. Gendvilo paklausiau, ar yra neregiams skirta spauda, jis akimirksniu man parodė storą baltų lapų pritaškuotą rišinį: „ Štai. Žurnalas leidžiamas jau penkiasdešimt metų, kiekvieną mėnesį“.

O apie ką jis?

V.Gendvilas vėl man rodo žurnalą – „Mūsų žodis“, skirtą regintiesiems. „Štai apie ką. Šis žurnalas leidžiamas keturiais pavidalais: Brailio raštu, reginčiųjų raštu, internetiniu pavidalu ir garsu. Tai vienintelis toks žurnalas Lietuvoje“.

Brailio raštas – iškilaus kontūro arba iškilių taškų abėcėlė akliesiems, kurį 1825 m. sukūrė Lui Brailis. Popieriaus paviršiuje įvairiomis kombinacijomis įspaudžiami šeši taškeliai, kuriuos liesdamas neregintis žmogus gali skaityti. 1928 m. Kauno aklųjų institute, Brailio raštu rankomis, perrašytos pirmosios lietuviškos knygos.

Patalpinta: Rašiniai