Ar Estijos žiniasklaidos laukia šviesesnė ateitis?

Praėjusį penktadienį, vasario 26 dieną, Žurnalistikos institute vyko „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuota diskusija tema „Ar Estijos žiniasklaidos laukia šviesesnė ateitis?“. Pranešimą skaitė  Estijos verslo dienraščio „Äripäev“ vyriausiasis redaktorius Meelis Mendel.

Praėjusį penktadienį, vasario dvidešimtšeštą dieną, Žurnalistikos institute vyko „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuota diskusija tema „Ar Estijos žiniasklaidos laukia šviesesnė ateitis?“. Pranešimą skaitė Estijos verslo dienraščio „Äripäev“ vyriausiasis redaktorius Meelis Mendel.

Paskaitoje buvo pristatoma šiandieninė Estijos žiniasklaidos padėtis, aptariama ekonominio nuosmukio padaryta įtaka žiniasklaidos sistemai bei jos santykis su politinėmis partijomis.

Kalbėdamas apie Estijos žiniasklaidą, M. Mendel pristatė žiniasklaidos kanalų pasiskirstymą rinkoje: didžioji dalis Estijos žiniasklaidos gaunamų pajamų – net penkiasdešimt procentų – atkeliauja iš laikraščių, trisdešimt procentų – iš televizijos, o likusioji dalis iš radijo.

Anot M. Mendel, ekonominis nuosmukis padarė didelę įtaką Estijos žiniasklaidai. Analizuodamas pastaruosius dvejus metus, „Äripäev” vyriausiasis redaktorius akcentavo pagrindinius teigiamus pokyčius žiniasklaidoje: redakcijos pradėjo dirbti stropiau ir produktyviau, žurnalistų trūkumas, buvęs prieš ketverius metus tapo neaktualus, sumažėjo naujovių vengiančių reporterių. Didelį susirūpinimą kelia neigiami pokyčiai Estijos žiniasklaidoje: laikraščių apyvarta sumažėjo nuo trisdešimt penkių iki penkiolikos procentų, dažnas žurnalistinės „prostitucijos“ reiškinys – kai kurios redakcijos leidžia žurnalistams priimti finansinę paramą iš politinių partijų: „Tokia situacija yra labai pavojinga – jeigu žmogus pamato, jog laikraštis paperkamas, jis pradeda nepasitikėti visa žiniasklaida“,- aiškino M. Mendel.

Äripäev” redaktorius teigė, jog Estijos žurnalistų bendruomenėje juntama didėjanti įvairių kompanijų apmokamų kelionių paklausa: „Prieš keletą mėnesių, vyko Izraelio invazija į medijas. Televizijoje, laikraščiuose, radijuje pasirodė labai daug istorijų apie šią šalį“. Aktualiausia šių dienų žiniasklaidos problema savo šalyje M. Mendel įvardino didėjantį spaudimą žiniasklaidos atžvilgiu: Reformatų partijos raginamas Estijos seimas rengiasi diskutuoti įstatymų keitimo klausimais, kurie iš esmės suvaržytų  spaudos laisvę. Kita didžioji, Centro partija, valdanti Taliną, kuria savo žiniasklaidos korporaciją.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos