Vladas Braziūnas – poetas, eseistas, vertėjas

Vladas Braziūnas Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kieme (aut. Mykolė Kasperavičiūtė).
Vladas Braziūnas Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kieme (aut. Mykolė Kasperavičiūtė).

Gimė 1952 vasario 17 d. Pasvalyje. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką ir lietuvių filologiją. Dirbo įvairiose redakcijose, savaitraštyje „Literatūra ir menas“ buvo vyriausiasis redaktorius.

Šiandien V.Braziūnas Lietuvos rašytojų sąjungos bei kitų šalies literatūros draugijų narys.

Poetas debiutavo 1974 metais, tačiau pirmoji autoriaus knyga, kaip pats V.Braziūnas šypteli, leidykloje buvo „įkalinta“ nuosprendžiu: „idėjiškai ir meniškai nebrandi”. 1983 m. pristatė eilėraščių rinkinį „Slenka žaibas“, kuris išsyk buvo apdovanotas Zigmo Gėlės poezijos debiuto premija, o vėliau išleido dar per dešimtį poezijos rinkinių.

Poetas yra ne vienos šalies literatūrinės premijos laureatas, o V.Braziūno poezijos knygos šiandien verčiamos į daugelį užsienio kalbų.

Atskira V.Braziūno kūrybos sritis – bendradarbiavimas su kompozitoriais: parašytos kelios dešimtys dainų, kuriami miuziklai, kantatos ir oratorijos, kurių nemažai galima atrasti nuolatiniame Lietuvos chorų, Lietuvos (taip pat Baltijos šalių) Dainų švenčių repertuare.

Taip pat V.Braziūnas yra šią vasarą vykusios Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės atidarymo ir Dainų dienos koncepcijos bei scenarijaus autorius.

Literatūros kritikas Alfredas Gusčius poetą V.Braziūną neretai apibūdina kaip universalų ir daugiašakį kūrėją

***

V.Braziūnas yra išaugintas Pasvalio krašto apylinkių, vaikystę poetas daugiausia praleido pas senelius Dagiliškyje, netoli Pasvalio miestelio, prie nedidelio Svalios upelio. Poetas save neretai vadina neatšaukiamu pasvaliečiu, o V.Braziūno ryšys su gimtuoju kraštu ir pagarba gimtajam žodžiui jo kūryboje akivaizdūs.

Poetas nemažai yra parašęs eilėraščių savo gimtąją šiaurės panevėžiškių (Pasvalio) tarme, todėl neatsitiktinai INFOJAZZ‘O skaitytojus kviečiame pasiklausyti paties V.Braziūno skaitomų eilėraščių iš poezijos rinktinės „Sáula prė laĩdos“.

Eilėraščiai:

Patalpinta: Publikacija