Povilas ir Dalia Lidija Mataičiai – tautinės kultūros puoselėtojai

Povilas Mataitis, folklorininkas, režisierius (aut. Rimantas Lazdynas).
Povilas Mataitis, folklorininkas, režisierius (aut. Rimantas Lazdynas).

Povilas Mataitis – režisierius, dirigentas, pedagogas.

Folklorinio sąjūdžio Lietuvoje iniciatorius ir pradininkas, daugelio šalies visuomeninių sąjungų bei draugijų narys. 1967 m. Vilniaus valstybiniame jaunimo teatre subūrė Lietuvių etnografinį ansamblį, kuriam vėliau buvo suteiktas ir Lietuvių folkloro teatro statusas (naujas teatro reiškinys šalyje) bei pradėti rengti nuolatiniai pasirodymai Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

Vadovaudamas Lietuvių folkloro teatrui P. Mataitis parengė dešimtis mokslinėmis studijomis grindžiamų jo paties sukomponuotų spektaklių bei programų.

Visų šių spektaklių ir programų scenografijos autorė – dailininkė Dalia Lidija Mataitienė, pirmoji šalyje atkūrusi autentiškus lietuvių liaudies kostiumus.

Pagal Povilo ir Dalios Mataičių sukurtas programas buvo pastatyti net du kino filmai: „Lietuvių etnografinis – tai mes“ (1973), „Vakar ir visados“ (1984), o Lietuvių folkloro teatras apkeliavo kone visą Lietuvą, dalyvavo tradiciniuose kitų šalių meno festivaliuose, gastroliavo įvairiose pasaulio šalyse.

***

Kviečiame apsilankyti Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo virtualioje parodoje „Lietuvių folkloro teatras nuotraukose“.

***

„Folkloro teatro režisieriaus Povilo Mataičio ir scenografės Dalios Lidijos Mataitienės kūryboje subtiliai derėjo ištikimybė tradicijoms ir individuali raiška, mokslinis praeities pažinimas ir meninis jos interpretavimas.

Matydami valstietiškos kultūros nykimą, teatro kūrėjai siekė, kad archetipiniai jos simboliai nepradingtų be pėdsako, bet rastų vietą miesto aplinkoje, būtų suprantami miestiečiams.

Savo spektakliuose jie drąsiai jungė liaudies ir šiuolaikinio meno elementus, iš liaudies menui būdingų mažųjų formų kūrė sudėtingas daugiaprasmes kompozicijas.

Atkakliai ir išradingai dirbdami, jie sukūrė originalų, akademinę ir plačiąją visuomenę sudominusį teatro žanrą“.

Dr. Austė Nakienė,

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinė darbuotoja

Patalpinta: Publikacija