Judita Leitaitė – operos solistė

Leitaite

Šiuo metu dainininkė yra viena žymiausių kamerinės muzikos atlikėjų. Už nuopelnus šalies kultūrai, Judita Leitaitė apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi. Taip pat jai suteikta ir Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Dainininkė nuolatos kviečiama į įvairius muzikos festivalius, šventes ir televizijų projektus. Kai kuriuos labdaringus koncertus organizuoja pati.

Be to, lankydama mokyklas, senelių namus, ligonines dovanoja savo kūrybą ir ten.

Solistė atlieka klasikinius bei šiuolaikinius kūrinius, rusų romansus, prancūzų šansonas. Dainininkė mielai į savo repertuarą įtraukia ir Editos Piaf bei Marlenos Dietrich dainas. Taip pat Judita Leitaitė propaguoja ir šiuolaikinę lietuvių muziką, nuolat rengia naujas muzikines programas: „Įžymių dainininkių muzikiniai portretai“, „4 Tango“, „Renkuosi meilę“. Lietuvos radijo fonduose sukaupta apie 200 pavadinimų jos įdainuotų kūrinių įrašų (beveik keturiasdešimt valandų jos įdainuotos muzikos).

Solistė koncertuoja su Lietuvos ir Londono simfoniniais orkestrais, Vilniaus styginiu kvartetu ir kitais.

Su pagyrimu baigusi Lietuvos muzikos akademiją, dainininkė meistriškumo sėmėsi pas garsius vokalo specialistus Vakarų Europoje bei JAV. Solistė daug gastroliavo ne tik Europoje, bet ir už jos ribų: Izraelyje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose bei NVS šalyse. Nuo 2002 metų solistė dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Balio Dvariono muzikos mokykloje. Jau keleri metai  Judita Leitaitė rengia poezijos ir muzikos festivalį „Poeto Vyt. Mačernio vizijos“.

Pristatyme skamba rusų romansas „Kalitka“ („Varteliai“), kurį atlieka pati solistė. Jai akomponuoja pianistė is Suomijos Mariana Slobodeniuk.

Patalpinta: Publikacija