Henrikas Algis Čigriejus – rašytojas

Nuotrauka Džojos Barysaitės, Rasytojai.lt
Nuotrauka Džojos Barysaitės, Rasytojai.lt

Henriką Algį Čigriejų Nacionalinei kultūros ir meno premijai nominavo Lietuvos rašytojų sąjunga. Ne pirmus metus šiai premijai nominuojamas rašytojas, poetas, vertėjas H. A. Čigriejus yra išleidęs devynis eilėraščių, tris novelių rinkinius, išvertęs iš rusų kalbos tris knygas. Rašytojas yra apdovanotas Petro Cvirkos literatūrine premija už novelių knygą „Sugrįžusi upė“, Juozo Paukštelio premija už knygą „Vieškeliukas pro dobilus“, Antano Miškinio premija už eilėraščių knygą „Vieversiui ir kraujažolei“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija. Taip pat – 1992 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.

Literatūros kritikas Petras Bražėnas apie Henriko Algio Čigriejaus kūrybą sako: „Tęsdamas kaimiškosios literatūros tradicijas, saugodamas ištikimybę nusistovėjusioms etinėms vertybėms, lyrinėmis intonacijomis praturtintoje prozoje vaizduodamas ir atskleisdamas, o lyrikoje išreikšdamas ir poetizuodamas dvasinį žmogaus grožį, jo gerumą, rašytojas didelį dėmesį skiria autentiškos, turiniui adekvačios, bet modernios kūrinių formos paieškoms“.

Ar dar turite laiko skaityti geras knygas?
Turite. Na, tai skaitykit apie didžiuosius žmones,
Biografijas išmoningas, taip sakant, – ten bus
parašyta:
Ten ir ten (dar tada ir tada) šitas gimė,
O pačioj pabaigoj: ten ir ten (dar tada ir tada)
Ėmė ir mirė.

Na, o per vidurį šimtą ne vieną
Puslapių galit praleisti – ar baisiai reikšminga,
Kur tas žarstė rieškučiomis garbę ir gėrė kur vyną,
Per slaptas dureles greitai nešė kudašių, ragus
kam įtaisęs,
Keršijo broliui ar draugui, ar šaudės, ar badės,
Buvo sutaupęs turtelio, turtelį prašvilpęs,
Korespondavo net su karaliais,
Bet va kaip apuokas
Vienądien
Ėmė ir mirė.

Patalpinta: Publikacija