Benediktas XVI: Kultūros evangelizacija neatsiejama nuo medijų

Ketvirtadienio rytą popiežius Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios visuomenės komunikavimo tarybos nariais, dalyvavusiais nuo šios savaitės pradžios Romoje vykusioje plenarinėje sesijoje, skirtoje naujosioms žinių sklaidos technologijoms.

Net ir neatidus stebėtojas aiškiai mato, – sakė popiežius audiencijos dalyviams, – jog dabartiniame pasaulyje, būtent naujausiųjų technologijų plėtros dėka vyksta tikra komunikacijos revoliucija, kurią puikiai suvokia ir Bažnyčia. Per pastaruosius du dešimtmečius vykę pasikeitimai paskatino Bažnyčią dėmesingai analizuoti šioje srityje vykstančias permainas.

Jau 1990 metais paskelbtoje enciklikoje Redemptoris missio Dievo tarnas Jonas Paulius II pastebėjo, jog „įsitraukimu į komunikavimo priemonių sritį siekiama ne tik padaryti Evangelijos Naujieną prieinamą daugeliui, bet kalbama apie gilesnius dalykus, nes pati šiuolaikinės kultūros evangelizacija daug priklauso nuo komunikavimo priemonių įtakos“.

Dėl to, sakė tame pačiame dokumente Jonas Paulius II, „neužtenka tik naudotis naujomis komunikavimo priemonėmis krikščioniškajai naujienai ir Bažnyčios mokymui skleisti, bet reikia integruoti Evangelijos Naujieną į šią šiuolaikinių komunikavimo priemonių sukurtą naująją kultūrą“.

Iš tiesų, – kalbėjo Benediktas XVI ketvirtadienio audiencijos dalyviams, – šiuolaikinėje kultūroje svarbus ne tik pats kultūros turinys ir jos skelbiamos vertybės, bet taip pat naujas žodynas ir naujos komunikavimo priemonės. Visa tai yra rimtas iššūkis Bažnyčiai. Ji yra pašaukta nekintamą savo skelbimo turinį padaryti suprantamą, pasitelkdama instrumentus ir metodus, būdingus šiuolaikinei kultūrai ir mąstysenai.

Kitas svarbus Bažnyčios veikimo naujų komunikavimo technologijų srityje aspektas – tai tiesos, bičiulystė, nesavanaudiškumo vertybių, pagarbos žmogaus asmens orumu ir gyvybei ugdymas. Šitaip skaitmeninės informacijos pasaulyje Bažnyčia stengias pasitarnauti šiuolaikiniam žmogui, stengiasi vykdyti šitokią specifinę „diakonystę“ šiuolaikinėje kultūroje.

Galiausiai, susitikimo su Popiežiškosios visuomenės komunikavimo tarybos nariais metu Benediktas XVI paminėjo ir kitą dalyką – šiemet sukankančias Vatikano filmotekos 50-ąsias metines. Palaimintojo Jono XXIII įkurtas vaizdo archyvas kaupia medžiagą, dokumentuojančią svarbiausius Bažnyčios gyvenimo įvykius. Seniausia filomotekoje saugoma dokumentinė kino juosta buvo sukurta 1896 metais.

Vatikano radijas