Kristijono Donelaičio pėdomis šiandien

pagrindine nuotrauka

Redakcijos žodis

Kai rinkomės temą šiam projektui, pirmiausia atmetėme bet ką, kas susiję su Kristijonu Donelaičiu. Manėme, jog tai jau pavargusi, šiemet įkyriai valkiojama tema. Tačiau ilgiau padiskutavę nusprendėme, kad norime atiduoti moralinę duoklę Kristijono Donelaičio mintims bei žodžiams, nes 2014-ieji yra šio poeto ir visuomenės šviesulio metai.

Nors Donelaitis gyveno prieš kelis amžius, tačiau jo suvoktos ir poetiškai užrašytos vertybės yra aktualios ir šiandien. Tai tvarus ir nekintantis dalykas. Todėl kviečiame paskaityti, pažiūrėti bei paklausyti žurnalistikos antro kurso studentų darbų, kurių temos buvo parinktos pagal Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ keltas problemas.

Nuo paukščių kasdienybės iki šių dienų skaudulio – alkoholizmo. Nuo praeivių nuomonių iki profesoriaus Vytauto Landsbergio pasisakymų ir skulptorių darbų… Vis dėlto Donelaičio pėdų nepaslėpė šimtus metų mainyti keliai, žvyrkeliai ir šaligatviai.

Identitetas

Gamta ir žmogus

Religija ir menas

Redakcija

Projekto vadovė: lekt. dr. Jolanta Mažylė

Projekto koordinatorė: Aistė Čiučiurkaitė

Rašto raiška:
Vadovė: lekt. dr. Jolanta Mažylė

Žiedūnė Juškytė
Austėja Mikuckytė
Gintarė Rovaitė

Garso raiška:
Vadovė: lekt. Giedrė Čiužaitė

Raminta Baguckytė
Karolis Baltaduonis
Aistė Čiučiurkaitė
Rūta Dambravaitė
Ignas Danisas
Gabrielė Jančiukaitė

Vaizdo ir garso raiška:
Vadovas: lekt. dr. Andrius Gudauskas

Laura Apanavičiūtė
Tomas Bardauskas
Karolina Bobinaitė
Modesta Gaučaitė
Jokūbas Plytnikas