Lietuvybės saugotojai – studijas užsienyje pasirinkę jaunuoliai

A. Strazdaitė: „Manau, jog studijuodama užsienyje galiu pažinti naujas kultūras, įdomius žmones, praplėsti akiratį“. Asmeninio archyvo nuotr.

Užsienio valstybėse gyvenantys lietuviai siekia išlaikyti ir puoselėti lietuvybę, tad nenuostabu, jog daugelyje miestų yra kuriamos ar jau veikia lietuvių bendruomenės. Jų aktyviais nariais tampa studentai, besimokantys užsienio universitetuose. Tik išvykę jie supranta, kokia brangi yra tėvynė, ir skatina kitus neišsižadėti savų šaknų.

Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio proga trys Didžiojoje Britanijoje studijuojantys jaunuoliai sutiko pasidalinti mintimis apie nepriklausomybę, patriotizmą, vienybę ir ateities planus.

Mančesterio aktyvistė

„Tik nepriklausomoje valstybėje gali jaustis laisvas, o žmogui tai reiškia viską. Deja, mes iki šiol neišmokome ta laisve pasinaudoti, galbūt ateities kartos pakeis mus“, – apie Nepriklausomybės reikšmę kalbėjo architektūros studentė Aistė Strazdaitė. Mančesteryje studijuojanti mergina prasitarė, kad Lietuvoje Kovo 11-osios nešvęsdavo.

Išvykus į Didžiąją Britaniją, A. Strazdaitės požiūris į Lietuvą pasikeitė: „Anksčiau tikrai negalėjau pasakyti, kad esu patriotė, tačiau svetima šalis labai keičia žmones. Stengiesi visiems kuo daugiau papasakoti įdomių ir gražių dalykų apie savo šalį, paneigti gandus, aukštinti tautą. Beveik visi emigravę lietuviai apie Lietuvą atsiliepia labai gerai“.

Mančesteryje A. Strazdaitė pažįsta apie 30 studentų lietuvių. Priklausydama gruodžio mėnesį įsikūrusiai lietuvių bendruomenei, mergina turi galimybę organizuoti su tautos tradicijomis susijusius renginius, švęsti valstybines šventes. Tiesa, Kovo 11-tosios minėjimo Mančesterio lietuvių bendruomenė neorganizavo – to nebuvo įmanoma padaryti dėl vykstančių paskaitų universitete, tačiau bendruomenė susibūrė kitą dieną vykusiame projekte, kurio metu buvo pristatoma šalies kultūra, tradicijos.

Kalbėdama apie ateitį, A. Strazdaitė buvo atvira: „Tiesą pasakius, ateities su Lietuva nesieju. Bet to nedarau tik dėl savo specialybės – dabar Lietuvoje turėčiau mažai galimybių dirbti. Žinoma, mano gyvenimas nėra vien karjera. Kada nors tikrai norėčiau sugrįžti į tėvynę“.

Jorko patriotas

R. Juodeikis: „Kovo 11-ąją skiriu Lietuvai“. Asmeninio archyvo nuotr.

Rokas Juodeikis, Jorko universitete studijuojantis biochemiją, save drąsiai vadina patriotu – studijuodamas užsienyje jis dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, garsina Lietuvos vardą ir skleidžia kultūrą. „Mūsų veikla paprasta – minime lietuvių šventes, vienijame universiteto ir miesto lietuvius, dalyvaujame universiteto veikloje“, – apie bendruomenės darbus kalbėjo R. Juodeikis, prie veiklos prisijungęs bijodamas prarasti lietuvybę. Lietuvos kultūra ir tradicijomis studentas susidomėjo tik palikęs tėvynę – užsienyje atsivėrė galimybės ieškoti panašumų su kitomis kultūromis.

„Kovo 11-oji man yra valstybės atgavimo diena. Tiesiog jauti, jog be jos nebūtum lietuvis. Jaučiu didelę pagarbą žmonėms, kurie kovojo dėl jos – sakė R. Juodeikis – Tik nepriklausoma valstybė gali išsaugoti savo autentišką kultūrą, kalbą, papročius. Tik laisvos valstybės pilietis gali gyventi nevaržomą gyvenimą, siekti savų tikslų“.

Artimiausius 4 metus R. Juodeikis tikrai praleis toli nuo Lietuvos, tačiau jis neketina išsižadėti tėvynės.

Edinburgo mąstytojas

M. Dabulskis: „Nemanau, kad visiškai palikau Lietuvą“. Asmeninio archyvo nuotr.

Mindaugui Dabulskiui Kovo 11-oji yra laisvės diena: „Tai diena, kai Lietuva ištrūko iš nelaisvės ir priespaudos. Kiekvienam lietuviui ji turi būti labai svarbi“. Istorinės datos būsimas informatikas Lietuvoje niekada neminėdavo, tačiau išvykęs mokytis suprato, jog su čia gyvenančiais lietuviais ims švęsti visas tėvynės šventes: „Dabar visos valstybinės šventės atrodo svarbesnės, vertos didesnio dėmesio. Užsienyje studijuojantys lietuviai dažniausiai tampa patriotais. Juk kol nesuvoki, ką praradai, tol nejauti, kiek daug turi. Mes nesupratome, kokia brangi ir miela yra Lietuva, kol neišvykome“.

Tikslaus Edinburge gyvenančių lietuvių skaičiaus M. Dabulskis nežino, tačiau sako bendraujantis su 25: „Į Edinburgą buvo atvykę Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos atstovai ir nutarė čia įkurti skyrių. Šiuo metu dar tik kuriamos grupės socialiniuose tinkluose. Tikiuosi, jog greitai mūsų veikla išsiplės“.

Studijas užsienyje M. Dabulskis planavo nuo aštuntos klasės: „Mano vyresnė sesė studijavo Didžiojoje Britanijoje, tai man padarė didelę įtaką. Žinojau, kad ir aš privalau tęsti mokslus užsienyje. Dabar esu visiškai patenkintas savo pasirinkimu. Mokausi Edinburgo universitete, kuris garsėja savo pasiekimais informatikos moksluose ir šioje srityje konkuruoja su Oksfordo ir Kembridžo universitetais“.

„Visada siejau ateitį su Lietuva. Manau dauguma lietuvių, studijuojančių užsienyje, tai daro. Nežinau, kada grįšiu į tėvynę, bet esu tikras, kad didžiąją gyvenimo dalį nugyvensiu Lietuvoje“, – pabrėžė M. Dabulskis.

Patalpinta: Rašiniai