UŽ TV

Lietuvos karė: „Nėra tokio darbo kariuomenėje, kurio negalėtų atlikti moterys“

Lietuvos kariuomenė nėra didelė, dar mažesnę jos dalį sudaro moterys. Krašto apsaugos ministerija skaičiuoja, kad įvairiose kariuomenės struktūrose tarnauja apie 10 procentų moterų.

Ar jų galėtų būti daugiau? Taip – net neabejodamos sako šio pasakojimo herojės, kurios tarnauja Sausumos, Jūrų ir Oro pajėgose. Karės neigia visuomenėje paplitusį stereotipą, kad kariuomenė – tai vyriška profesija. Jų manymu, jei ne šis stereotipas, tai moterų kariuomenėje būtų gerokai daugiau.