UŽ TV

Slaptasis bohemos gyvenimas I: Sovietmečio bohema

Sovietmečiu bohemos vakarėliai buvo ir menininkų atgaiva,  ir liūnas. Juos reportaže prisimena dabar jau amžinatilsį poetas Marcelijus Martinaitis ir  poetas Algimantas Baltakis,.

Šis reportažas yra Mindaugo Aušros, bakalauro žurnalistikos studijų programos absolvento, baigiamojo kūrybinio darbo „Slaptasis bohemos gyvenimas” dalis (vad. prof. dr. Žygintas Pečiulis). Vaizdas – Robertas Zamaris.