UŽ TV

Užsienio lietuvių žiniasklaidos ateitis

3 klausimai:
Kuo ypatinga išeivijos žiniasklaida?
Su kokiomis problemomis ji susiduria?
Kodėl vis dėlto ji išlieka?

Į juos Kristinos Juostaitės ir Katažynos Kostygin reportaže atsakys Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, Pasaulio lietuvių naujienų svetainės Lietuviams.com vyr. redaktorė Deimantė Dokšaitė, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros lektorius, Lietuvių išeivijos instituto Išeivijos studijų centro mokslo darbuotojas Mykolas Drunga, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė, Lenkijos lietuvių leidinio „Aušra“ vyr. redaktorė Irena Gasperavičiūtė ir dienraščio „Draugas“ korespondentas Leonas Narbutis.