UŽ TV

Bičiulis nuo smirdinčių skerdyklų laikų…

Lapkričio 19 dieną Užsienio reikalų ministerijoje galėjote išgirsti ir apie smirdinčias skerdyklas, ir apie į „Draugą“ suvyniotą vaistų dėžutę iš Floridos, ir apie Reiganą bei Brežnevą. Ir visa tai – JAV lietuvių laikraščio „Draugas“ kontekste. Gal geriau vieną kartą pamatyti nei dešimt kartų išgirsti?