Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai – Apie Europos Sąjungą

Redakcija Apie Europos Sąjungą Lietuvos prioritetai Už ir Prieš Buvo, yra, bus Tyrimas * Norėdami matyti rubrikas, spauskite žvaigždutes.

Svarbiausi ES įvykiai

svarbiausi_ES_ivykiai_laikaskale_parenge_audra_aviziuteParengė: Audra Avižiūtė

Svarbiausios ES institucijos ir pareigybės


Parengė:Karolis Baltaduonis ir Audra Avižiūtė

Parlamentas Komisija Taryba Teisingumo Teismas Europos investicijų bankas Audito rūmai ECB EDAP pareigūnas Europos Vadovų Taryba EiS reikalų komitetas Regionų komitetas Europos ombudsmenas

Ministrų portretai

Parengė: Greta Alksnytė ir Tomas Bardauskas

Čia aprašyti žmonės – keturių pagrindinių ministerijų vadovai, kurie šiuo metu aktyviausiai ruošiasi Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai. Tai labai rimtas žingsnis tiek visai Vyriausybei, tiek šiems žmonėms asmeniškai.

Linas Linkevičius

1_Linas_Linkevičius_URM_nuotr.
Linas Linkevičius. URM nuotr.

Gimė 1961 m. mokytojos ir inžinieriaus šeimoje. Atėjus metui rinktis profesiją, nusprendė sekti tėvo pėdomis ir Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus – elektriko specialybę. Tačiau pagal specialybę nedirbo, vietoje to aktyviai dalyvavo komjaunimo veikloje. Į politiką aktyviau įsitraukė 1991 m. Dar po metų tapo Lietuvos Respublikos Seimo nariu bei parlamentinės Užsienio reikalų komisijos pirmininko pavaduotoju. Du kartus tapo Lietuvos Krašto apsaugos ministru (1993 ir 2000 m.).1997 – 2000 metais buvo Lietuvos ambasadorius NATO. Po antrosios Krašto apsaugos ministro kadencijos (2005m.) vėl buvo paskirtas į Lietuvos ambasadoriaus NATO vietą ( 2005 – 2011 m.).

2012 –ųjų liepą Prezidentės dekretu paskirtas būti Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Baltarusijoje. Iš šių pareigų atšauktas tų pačių metų gruodį, paskyrus L.Linkevičių eiti Užsienio reikalų ministro pareigas.

,,Norint visiškai atkurti pasitikėjimą Europos Sąjungos ekonomika, būtinas finansų stabilumas, tad pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai Lietuva sieks pažangos dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, bankų sąjungos ir Stabilumo bei augimo pakto“ – susitikime su Europos Komisijos pirmininku M.Ševčovičiumi kalbėjo L.Linkevičius.

Juozas Olekas

2_Juozas_Olekas_asmeninio_archyvo_nuotr.
Juozas Olekas. Asmeninio archyvo nuotr.

Juozas Olekas gimė 1955m. spalio 30d. Bolšoj Ungute, Krosnojarsko krašte, Rusijoje. Mokslus baigė Vilniaus Universitete, Medicinos fakultete ir įgijo medicinos daktaro laipsnį. Buvo paskirtas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministru, bet Lietuvos demokratinei darbo partijai laimėjus rinkimus, atsisakė dirbti vyriausybėje. 1989 metais J. Olekas tapo Lietuvos Socialdemokratų partijos nariu. Nuo 2012 metų yra krašto apsaugos ministras.

,,Europos šalių vadovai turėtų diskutuoti apie strateginius saugumo prioritetus. Europos Vadovų Taryba taip pat galėtų įgalioti peržiūrėti jau dešimtmetį gyvuojančią ES saugumo strategiją, atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo aplinką ir naujas grėsmes“, –Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo metu Liuksemburge teigė J. Olekas.

Jaroslav Neverovič

3_Jaroslav_Neverovič_Lietuvos_ Respublikos_ _Energetikos_ _ministerijos_ nuotr.
Jaroslav Neverovič. Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos nuotr.

Jaroslav Neverovič gimė 1976 m. Balandžio 4 d. Vilniuje. Studijavo Varšuvos ekonomikos mokykloje ir baigė Tarptautinių ekonominių ir politinių santykių magistro studijas.

J. Neverovič Lietuvos ambasadoje Vašingtone užėmė vyriausiojo specialisto pareigas, buvo atsakingas už ryšius su Rytų ir Vidurio Europos išeivija, JAV valstijų gubernatorių bei atstovų rūmų ir senatų atstovais. 2006 m. Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas J. Neverovičių paskyrė savo viceministru.

Šiuo metu Jaroslav Neverovič yra Lietuvos energetikos ministras.

,,Lietuva bus pirmoji Baltijos valstybė, pirmininkausianti ES Tarybai antrojoje šių metų pusėje. Galimybė prisidėti prie dar 2011 m. ES užsibrėžto tikslo – iki 2014 m. užbaigti bendrosios ES energijos rinkos kūrimą bei 2015 m. panaikinti visas egzistuojančias energetines salas – Lietuvai yra garbingas iššūkis“, – energetikos seminare Švedijoje kalbėjo ministras.

Rimantas Sinkevičius

Rimantas Sinkevičius. T. Vinicko nuotr.
Rimantas Sinkevičius. T. Vinicko nuotr.

Rimantas Sinkevičius gimė 1952 m. Kavarske. Baigęs mokyklą, Kauno politechnikos institute įgijo organinių medžiagų ir trąšų cheminės technologijos inžinieriaus technologo specialybę. Dirbo Kauno miesto komitete, rūpinosi komjaunimo reikalais. Taip pat tarnavo tarybinėje armijoje, gavo karininko laipsnį. Nuo 1980 iki 2000 metų dirbo bendrovėje ,,Achema‘‘, tuomet pradėjo politinę karjerą Seime. Į jį išrinktas buvo du kartus ( 2000 – 2004 m. ir 2008 – 2012 m.). 2012 m. gruodį pradėjo eiti susiekimo minstro pareigas.

Perėjimas nuo naftos prie alternatyvaus kuro turėtų būti laipsniškas, šiam perėjimui būtina skirti laiko, kol bus sukurta tam būtina infrastruktūra ir vartotojų pasitikėjimas alternatyviu kuru“, – pažymėjo R. Sinkevičius, pasisakydamas ministrų diskusijoje dėl Alternatyvių degalų infrastuktūros diegimo direktyvos. 

www.eu2013.lt, http://espirmininkavimas.urm.lt/, www.urm.lt, www.enmin.lt, www.sumin.lt, www.kam.lt informacija