Kas Jums yra Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis?

Šiais metais minėsime Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-ąjį jubiliejų. Įdomu sužinoti, ką jauni žmonės mano apie šią sukaktį ir pačią iniciatyvą.

„Trumpai atsakant, tai tarsi žmonių vienybės simbolis, kuris įrodė, kad siekiant tikslo kartu yra viskas įmanoma.“ – Marija Blažytė, 22

„Sąjūdis man yra judėjimas už Lietuvos nepriklausomybę. Arba, jei iš mažosios raidės – tai žmonių grupės judėjimas dėl bendro tikslo.“ – Laurynas Čekanavičius, 19

„Su Sąjūdžiu gimė viltis, kad Lietuva taps laisva ir teisinga tauta. Kadangi šio jausmo nepatyriau, tik girdėjau iš pasakojimų, artimųjų lūpų, man jis taip pat reiškia labai daug. Tai, manau, šviesi mūsų visų ateitis, pasididžiavimas mūsų šalimi.“ – Ineta Martusevičiūtė, 19

„Sąjūdis, man asmeniškai, yra pirmoji stipri organizacija, sugebėjusi įsiterpti į sovietinės Lietuvos gyvenimą, kaip Lietuvos ir jos piliečius ginanti, tačiau ir režimo taip labai nepersekiojama. Tai man vienas gudriausių ir labiausiai apskaičiuotų lietuviškumo gynimų per visą Lietuvos istoriją.“ – Lukas Nekrošius, 20

„Sąjūdis man yra istorinis šalies reiškinys, kuris turėjo labai didelę įtaką šalies augimui, juk kažko tokio ir nebuvo po to.“ – Simona Voveriūnaitė, 19

„Man Sąjūdis, tai suvokimas, kad viskam galima pasipriešinti ir supratimas, kad vienas lauke gali būti karys. Vis tiek visos revoliucijos prasideda nuo kelių protų ir jau paskui sėkmės reikalas, ar išauga į perversmą ar lieka neišgirstos. Svarbiausia, kad kas nors pagalvotų apie pasipriešinimą“ – Karolis Jotauta, 19

„Dalykas, kuris buvo reikalingas susiklosčiusioje Lietuvos situacijoje, idėja, kad turėsim laisvą ir nepriklausomą šalį, bet nė trupučio suvokimo, ką veiksime, tapę laisvi. O dabar tai išvis yra bereikšmis dalykas. Prisimename tik per šventes ir tai tik tam, kad prikaišiotume valdžiai, jog Sąjūdžio nariai kovojo ne dėl tokios Lietuvos.“ – Povilas Kuliešius, 17

„Sąjūdis man siejas su grupe žmonių, siekiančių tam tikrų bendrų tikslų, pertvarkymų ar naujovių.“ – Darius Burokas, 20

Patalpinta: Rašiniai